Diakonia Maryjna

m

Zajmujemy się szerzeniem czci do Najświętszej Maryi Panny, która jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji jest główną patronką Wspólnoty Woda Życia. Ponadto organizujemy tzw. wieczerniki modlitewne, wspierając tym samym inicjatywy ewangelizacyjne Wspólnoty. W dniu 9 maja 2017 roku podczas Eucharystii odbyło się zawierzenie Wspólnoty Woda Życia Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi. Symbolem zawierzenia jest namalowana specjalnie na tą okazję ikona Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji (inspirowana przez obraz Dinii Belotti namalowany na prośbę św. Jana Pawła II). Diakonia Maryjna powstała w odpowiedzi na treści zawarte w książce pt. „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” autorstwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz w Piśmie Świętym m.in.:

– „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (J 19, 26-27);
– „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje” (Ga 4, 19).

– „Wreszcie Bóg chce, aby Jego święta Matka była teraz znana, miłowana, czczona bardziej niż kiedykolwiek… dlatego powinna być znana i objawiona, by przez to Jezus Chrystus był znany i objawiony…ponieważ jest pewnym sposobem oraz prostą i nieskalaną drogą dojścia do Jezusa Chrystusa i znalezienia Go w sposób doskonały…”;

– „Duch Święty przekazał Maryi, swojej wiernej Oblubienicy, swe niewysłowione dary i wybrał Ją na szafarkę wszystkiego, co posiada: tak że rozdaje Ona wszystkie Jego dary i łaski, komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce, i ludzie nie otrzymują żadnego niebiańskiego daru, który nie przeszedłby przez Jej dziewicze ręce. Taka jest bowiem wola Boga, który zechciał, abyśmy wszystko mieli przez Maryję…”;

W założeniu Diakonii brało udział 13 osób – jednak śmiało należy stwierdzić, że jej założycielką jest sama Maryja. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 marca 2017 roku. Do Diakonii należą osoby zakochane w Matce Bożej, które Ona prowadzi na drodze do Jezusa Chrystusa. Spotkania Diakonii odbywają się w formie wieczerników modlitewnych, o których mówi Maryja w książce pt. „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” aut. o. Stefano Gobbi. Nazwa wieczernik nawiązuje do dnia pięćdziesiątnicy kiedy to Apostołowie razem z Maryją czuwali na modlitwie. Wieczernik jest już wtedy kiedy spotka się dwie osoby, aby trwać na modlitwie z Maryją, są to proste, ciche i braterskie spotkania, gdzie według wskazań Maryi nie trzeba niczego organizować ani przygotowywać. Członkowie Diakonii w miarę możliwości spotykają się wedle swoich potrzeb na własnych wieczernikach organizowanych indywidualnie np. w domach – często właśnie na takie spotkania przychodzą znajomi nie należący do Wspólnoty. Pozostałą literaturą oprócz dwóch wyżej wymienionych pozycji, na której opiera się działalność Diakonii jest oczywiście Pismo Święte oraz książka pt. „O naśladowaniu Chrystusa” aut. Tomasz A. Kempis.

Nasze posługi i cele:

– Organizowanie wieczerników modlitewnych;

– Zanoszenie miłości Maryi innym ludziom;

– Szerzenie czci do Najświętszej Maryi Panny;

– Wspieranie akcji ewangelizacyjnych Wspólnoty,

– Organizowanie rekolekcji w Duchu Maryjnym,

– Pomoc w przygotowywaniu braci i sióstr w wierze do ofiarowania się Panu Jezusowi przez Najświętszą Maryję Pannę;

– Organizowanie pielgrzymek do miejsc szczególnego kultu Najświętszej Maryi Panny;

– Organizowanie zawierzeń do Najświętszej Maryi Panny w parafiach;

– Organizowanie „margaretek” za kapłanów;

– Organizowanie modlitw w formie „Róż Różańcowych” odmawianych w intencjach Najświętszej Maryi Panny;

– Propagowanie prawdziwego nabożeństwa od Najświętszej Maryi Panny jako doskonałej drogi do zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem;;

– Propagowanie szkaplerza świętego i pomoc w przygotowaniu do jego nałożenia;

– Propagowanie literatury z zakresu mariologii.

Aby dołączyć do diakonii należy zawierzyć się Najświętszej Maryi Pannie (zawierzenie może odbyć się na kilka różnych sposobów, pomagamy w wybraniu najlepszego i najdogodniejszego dla danej osoby – może się to odbyć, np. na rekolekcjach, na jednodniowym wyjeździe, na miejscu we Wspólnocie lub indywidualnym przygotowaniu – elementem wspólnym dla tych sposobów jest otwartość serca).

Spotkania diakonii

Diakonia Maryjna spotyka się raz w miesiącu w każdą pierwszą sobotę miesiąca, rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 17:00, następnie przemieszczamy się do Kaplicy Zmartwychwstania. Spotkania są otwarte dla wszystkich, aby pomodlić się z nami nie musisz być członkiem Diakonii ani też Wspólnoty „Woda Życia” – po prostu przyjdź. Na spotkaniach modlimy się w szczególności w intencjach Najświętszej Maryi Panny, za ojczyznę, wszystkich członków Wspólnoty Woda Życia, duszpasterza Wspólnoty, wszystkich próśb wysłanych na listę mailingową, intencjach ewangelizacyjnych Wspólnoty oraz własnych.

Kontakt:

Michał Golański – tel. 508-688-848, e-mail: diakonia.maryjna@gmail.com