Diakonia techniczna

Jesteśmy grupą osób, która troszczy się o przygotowanie, przebieg i zakończenie spotkań wspólnoty.

Nasze posługi

  • przygotowanie sali św. Faustyny i Kościoła do spotkania
  • akustyka i nagłośnienie
  • sprzęt audiowizualny
  • bezpieczeństwo podczas spotkań

Odpowiedzialnym za diakonię jest Rafał Talacha

e-mail: rafalinski.tl@gmail.com

tel. 608 605 498