Duch Święty, którego daje nam Jezus, buduje relacje i więzi między nami, tworząc z nas wspólnotę. Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie powstały zaraz po Pięćdziesiątnicy, a więc po zesłaniu Ducha Świętego. Można powiedzieć, że od zesłania Ducha Świętego ujawnił się Kościół jako wspólnota uczniów Jezusa. Ta wspólnota rozszerzała się bardzo dynamicznie. Dzieje się tak również i dzisiaj.

Człowiek, który uwierzył w Miłość Boga, który z całą swoją grzesznością i małością otworzył się na Jezusa Chrystusa, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem, powinien uczynić następny krok – wejść do konkretnej wspólnoty jako środowiska wiary,aby tam wzrastać w Duchu Świętym, wzrastać w nowym życiu, które otrzymał od Jezusa. Trwanie we wspólnocie jest konsekwencją tej pierwszej decyzji – otwarcia się na Pana.

WSPÓLNOTA JEST DLA CIEBIE!

To nie Ty jesteś dla wspólnoty, ale wspólnota jest dla Ciebie.

– abyś doświadczył spotkania z Jezusem,
– abyś odkrył i przyjął, że jesteś zbawiony,
– abyś rozpoznał tu swoje powołanie do świętości,
– abyś dowiedział się kim jesteś i odkrył Boży plan.

Wspólnota jest miejscem rozwoju nowego człowieka w każdym z nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby wielbić Pana i przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. To tu, we wspólnocie, słuchamy Słowa Bożego – karmimy się nauką Chrystusa, aby wzrastać w wierze. Tutaj też doświadczamy miłości, akceptacji, przyjaźni – przez służbę, w której realizujemy ideał życia chrześcijańskiego. Tu rozpoznajemy nasze życiowe powołanie (małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, misyjne itd.) i otrzymujemy moc, aby iść tą drogą.

WSPÓLNOTA JEST DLA PARAFII!

Kościół ma być dynamiczny, a do tego potrzeba parafiom wspólnot.

– stanowimy część Duszpasterstwa Akademickiego
– pomagamy w organizacji wydarzeń liturgicznych, czuwań,
– współpracujemy z Zespołem Charytatywnym
– otaczamy modlitwą zarówno kapłanów jak i parafian

Cały Kościół składa się z parafii i diecezji. Jest to taki ,,podział administracyjny”. Jest budynek kościelny – świątynia, jest proboszcz, są ks. wikariusze. Jest terytorium, a w nim ludzie. Bardzo różni. Kościół ma być dynamiczny, a do tego potrzeba parafiom wspólnot. Teren parafii to przestrzeń misyjna. To nasze zadanie. Nawet jeśli pochodzimy z różnych stron Polski i mieszkamy w wielu parafiach to spotykamy się w konkretnej świątyni i jest tu konkretny pasterz. Wspólnota ma służyć odnowie parafii.

WSPÓLNOTA JEST DLA ŚWIATA!

Wspólnota jest zaczynem Królestwa Bożego w świecie.

– we wspólnocie tworzą się dojrzałe powołania
– dajemy świadectwo w naszym środowisku
– angażujemy się w działania Kościoła warszawskiego
– uczestniczymy w życiu Kościoła Powszechnego

Każda mała wspólnota odnajduje się w wielkiej wspólnocie, jaką jest Kościół Powszechny. Kościół jest posłany do świata, aby głosić Ewangelię i przemieniać świat. W tej misji Kościoła uczestniczą wszystkie małe wspólnoty, tak obecnie liczne. To jest podstawowe zadanie wspólnot i jest ono realizowane na różne sposoby. Nasza wspólnota ,,Woda Życia” jest posłana szczególnie do środowiska akademickiego, aby ewangelizować, tzn. pomagać w odnalezieniu Chrystusa. Jesteśmy cząstką Kościoła Powszechnego i działamy w jedności z całym Kościołem. Wyraża się to w szczególnie w naszej więzi z Pasterzem Archidiecezji Warszawskiej.

Wspólnota jest dla świata, a ,,świat” to różni ludzie – dużo niewierzących, wątpiących – także wśród chrześcijan. Są różne struktury – polityczne, ekonomiczne, naukowe… My jesteśmy środowiskiem akademickim i jest to pojęcie bardzo szerokie. Jesteśmy na uczelniach, w miejscach pracy – i to jest nasz świat. Mamy być ,,solą ziemi i światłem świata”.