13 kwietnia 2021 r. Jednego ci brakuje

Dziś Słowo ukazuje nam człowieka, który nie zadawala się przykazaniami, chce czegoś więcej.
Jezus mówi – „Jednego Ci brakuje – sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim i pójdź za Mną”.

Plan spotkania


6 kwietnia 2021 r. Dążcie do tego, co w górze

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Plan spotkania

30 marca 2021 r. Chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

Plan spotkania


16 marca 2021 r. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei

Program spotkania


9 marca 2021 r. Weź udział w trudach i przeciwnościach

2 Tm 1, 6-12 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia.

Tekst konferencji i plan spotkania

 

 


Luty 2021. Bądźcie naśladowcami Boga

Ef 5, 1-7 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!

Tekst konferencji i plan spotkania

 


Styczeń 2021 r. Jesteście światłością w Panu

Plan spotkania

 


Grudzień 2020 r. Chrystus przez wiarę niech zamieszka w twoim sercu

Chrzest w Duchu Świętym – zanurzenie w Ducha Świętego sprawia we mnie nową jakość. Rozbudza się jakość wewnętrznego człowieka – jego duchowość. „Niech Chrystus przez wiarę zamieszka w naszych sercach.” To znaczy rozpoczyna się relacja bliskości, przyjaźni z Jezusem, który usadawia się w naszym życiu na stałe. On ma być na pierwszym pośród różnych spraw i wartości takich jak relacje z ludźmi, więzi, przyjaźnie, ale też takie jak praca, pieniądze, rozrywki, różne pasje. Jezus – tak mówimy – jest na tronie.

Wersja tekstowa konferencji i plan spotkania

Nagranie audio konferencji


Listopad 2020 r. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest

Jesteśmy powołani przez Jezusa. To On nas wybrał – dlatego jesteśmy w tej wspólnocie, tak jak powołał Szymona, Andrzeja, Jana, Mateusza, Tomasza, Bartłomieja… tak powołał ciebie. Powołanie jest zaproszeniem do przyjaźni z Jezusem. On nazywa nas przyjaciółmi, jest naszym przyjacielem. Jezus – Przyjaciel. On nadaje nowy charakter naszemu życiu. Tak było z apostołami i tak jest teraz. Ten charakter to nowość życia w Duchu Świętym. On zapowiedział przyjście Ducha Świętego i powiedział do uczniów – Weźmijcie Ducha Świętego. Nie przyjmijcie, ale weźmijcie. Gdy Duch Święty zstąpi na was będziecie moimi świadkami. I my jesteśmy świadkami Jezusa wszędzie – w domu, w pracy, na uczelni czy w szkole, wszędzie, w różnych miejscach i to jest misja.

Tekst konferencji i plan spotkania domowego

 


Październik 2020 r. Życie w Duchu Świętym

Człowiek duchowy to człowiek, który na tron swojego życia zaprosił Jezusa. Jezus jest jego Panem. Jest oddany i poddany Duchowi Świętemu. Żyje w świecie – realizuje cele życiowe, rodzinne, zawodowe ale czyni to na chwałę Boga i jest świadkiem Jezusa tam gdzie jest, w swoim środowisku, w swoim Oikos. Doświadcza wolności serca i jest zdolny do miłości z całym rozmachem.

Nagranie konferencji

Tekst konferencji i plan spotkania

https://www.facebook.com/xromantrzcinski/videos/3373846202661577/