Woda Życia jest prywatnym diecezjalnym Stowarzyszeniem Wiernych zatwierdzonym przez kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego na podstawie poniższego statutu.

Statut Wody Życia

 

Struktura Wody Życia

Wspólnota dzieli się na część akademicką liczącą około tysiąca osób i rodzinną liczącą około 230 rodzin, a te na gałęzie, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Obecnie w części akademickiej znajduje się gałąź studencka i post-akademicka, zaś w części rodzinnej jest pięć gałęzi oznaczanych jako Rodzinne Wody Życia A, B, C, D, E, odpowiednio. Zarząd nad Wspólnotą pełni Moderacja Wody Życia., której pracami kieruje Pasterz Wspólnoty Ksiądz Roman Trzciński. Wspólnota podzielona jest na małe grupy liczące do 12 osób zwane komórkami (w części akademickiej) lub kręgami (w części rodzinnej). Każdemu kręgowi Moderacja wyznacza odpowiedzialnego animatora. We poszczególnych sektorach działają także diakonie skupiające członków wspólnoty podejmujących określoną posługę oraz formację z nią związaną. Pracami diakonii kieruje lider wyznaczony przez Moderację.

 

Struktura spotkań wspólnoty

Część akademicka Wody Życia spotyka się w kościele parafialnym w każdy wtorek o godz. 20.00 na dużym zgromadzeniu, które ma charakter wspólnej modlitwy uwielbienia połączonej z nauczaniem i adoracją. Raz w miesiącu jest Eucharystia. Spotkania grupek odbywają się zarówno w ramach dużego zgromadzenia wspólnoty (zwykle pod koniec), jak również raz w miesiącu w mieszkaniach prywatnych w całej Warszawie. Spotkania gałęzi rodzinnych wspólnoty odbywają się raz w miesiącu na terenie parafii, w których wspólnoty te działają oraz raz w miesiącu w ramach spotkania kręgu małżeńskiego.

W ciągu roku odbywa się we wspólnocie szereg wydarzeń specjalnych, między innymi:

– październikowe wyjścia do akademików,
– spotkanie kolędowe w Oktawie Bożego Narodzenia,
– wielkopostny dzień pokutny,
– kwietniowe dni rejonowe,
– majowe spotkania przy kapliczkach,
– czerwcowy dzień jedności wszystkich gałęzi Wody Życia.

 

Spotkanie wtorkowe

Gdy spotykamy się we wspólnocie na uwielbieniu, w centrum spotkania jest Jezus Chrystus, którego ogłaszamy Panem i Zbawicielem naszego życia, zapraszając Go do naszych serc. Modlimy się też o Ducha Świętego, aby zstępował na nas i uzdalniał nas do świadectwa i ewangelizacji. Modlitwa ta ma charakter charyzmatyczny; śpiewane są pieśni chwały, obecna jest modlitwa litanijna, jednoczesna oraz w językach. Głoszone jest Słowo Boże, którym dzielimy się w małych grupach. Jest także miejsce na dziękczynienie, prośby i modlitwę wstawienniczą. Często też adorujemy wspólnie Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Każde spotkanie wspólnoty ma wydźwięk ewangelizacyjny, szczególnie dla tych, którzy przychodzą na spotkanie po raz pierwszy. Osoby te zapraszamy na końcu modlitwy na osobne spotkanie wprowadzające do wspólnoty.

Spotkania wtorkowe wspólnoty odbywają się według miesięcznego cyklu:

– w pierwszym tygodniu jest Eucharystia,
– w drugim tygodniu w kościele spotykają się studenci, a gałąź post-akademicka ma spotkania domowe,
– w trzecim tygodniu w kościele spotyka się gałąź post-akademicka, a studenci mają spotkania domowe,
– w czwartym tygodniu odbywa się wieczór chwały z modlitwą wstawienniczą.

 

Inne spotkania i inicjatywy wspólnotowe

Poza wtorkowymi spotkaniami Woda Życia spotyka się także w ramach:

– diakonii,
– rekolekcji,
– pielgrzymek,
– ewangelizacji,
– wspólnych wyjść.

Spotkania diakonii odbywają się w miarę potrzeb zgodnie z ogłoszeniami podczas spotkań wtorkowych. Rekolekcje wspólnotowe odbywają się kilka razy w roku. Są to głównie rekolekcje weekendowe w Kaniach Helenowskich. W wakacje odbywa się kilka turnusów rekolekcji tygodniowych, głównie w gałęziach rodzinnych. We wrześniu odbywają się tygodniowe rekolekcje w Tatrach dla 150 osób, połączone z ewangelizacją w Zakopanem. Analogiczny, krótszy wyjazd odbywa się w mniejszym gronie w okolicach Nowego Roku.

Członkowie wspólnoty pielgrzymują wspólnie w sierpniu na Jasną Górę wraz z grupa biało-czerwoną.  Raz na dwa lata wspólnota pielgrzymuje do Ziemi Świętej. We wspólnocie organizowane są także wyjazdy na zawierzenia na Jasną Górę, pielgrzymki w ramach diakonii oraz wspólne wyjazdy w ramach grup.

Przynajmniej dwa razy w roku formowane są ekipy ewangelizacyjne posługujące wraz z Księdzem Romanem na rekolekcjach ewangelizacyjnych w całej Polsce. 20 lat temu zaczęliśmy od Sopotu. Rekolekcje te to czas głoszenia kerygmatu, świadectwa członków ekipy, modlitwa wstawiennicza za parafię i dzielenie się charyzmatem ewangelizacyjnym. Naszą wielką radością jest powstawanie wspólnot w parafiach, które odwiedziliśmy.

We wspólnocie ciągle coś się dzieje! Dzięki liście dystrybucyjnej możemy być na bieżąco z problemami braci i sióstr, zgłaszać intencje modlitewne, prosić o pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania czy w jakichkolwiek innych przestrzeniach. Organizowane są liczne wspólne wyjścia, wyjazdy na wydarzenia religijne, wycieczki krajoznawcze, pikniki, ogniska, spływy kajakowe, wyprawy górskie. Wszędzie gdzie jesteśmy chcemy być świadkami Jezusa.