Mariola Zdulska i Michał Golański

29 czerwca 2019 r., godz. 14.30

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie, ul. Gwintowa 3