Nowa Ewangelizacja, w której uczestniczy nasza wspólnota, to dzieło wielu środowisk. Wymaga wspólnego zaangażowania wspólnot, kapłanów, mediów, artystów, przedsiębiorców. Nasza wspólnota współtworzy wiele wydarzeń w Warszawie i w Polsce. Poniżej piszemy o obecnych i przeszłych projektach, w których istniejemy.

Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych

Odpowiadając na zgłaszane prośby o utworzenie struktury, która będzie platformą porozumienia służącą wsparciu, wzmocnieniu oraz upodmiotowieniu wspólnot podejmujących dzieło nowej ewangelizacji, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji utworzył Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych. Ta oddolna inicjatywa wychodząca też naprzeciw działaniom papieża Franciszka, który powołał CHARIS – nową Międzynarodową Służbę Ruchom Odnowy Charyzmatycznej zastępującą Fraternię Katolicką i ICCRS (Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej). Nasza wspólnota reprezentowana jest w tym forum przez liderów z gałęzi akademickiej i rodzinnej.

Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

Nasza wspólnota została w 2013 roku przyjęta do Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej, powołanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego. Przez spotkania Rady mamy łączność z inicjatywami Kościoła Powszechnego, programem duszpasterskim Archidiecezji oraz dostajemy możliwość angażowania się w wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym.

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Nasz Pasterz ks. Roman Trzciński jest Moderatorem diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji oraz delegatem diecezji do ogólnopolskiego Zespołu działającego przy Konferencji Episkopatu Polski. Od 2013 roku w parafii św. Jakuba odbywają się spotkania liderów wspólnot z naszej diecezji. Nasza wspólnota czuje się gospodarzem tych spotkań i wydarzenia przez nas organizowane służą także wspieraniu działań ewangelizacyjnych w stolicy. Od lat uczestniczymy także w inicjatywach wspieranych przez Ogólnopolski Zespól ds. Nowej Ewangelizacji, między innymi w Przystanku Jezus, Kongresach Nowej Ewangelizacji czy Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów.

Alpha

Nasza wspólnota od 2004 roku prowadzi na Ochocie Alpha – cykl 10 spotkań o chrześcijaństwie wywodzący się ze środowiska anglikańskiego w Londynie. Jesteśmy jednymi z pionierów stosowania Alpha w kontekście katolickim w Polsce, a kurs prowadzony od nas trzy razy w roku w sali św. Faustyny przyciąga w każdej edycji ponad 100 osób. Liderzy wspólnoty wielokrotnie uczestniczyli w Globalnym Szkoleniu Alpha w Londynie oraz członkami struktur zarządzających inicjatywami Alpha w Polsce. W każdej edycji z naszej wspólnoty do ekipy angażuje się kilkadziesiąt osób, a wielu absolwentów Alpha przychodzi potem do naszej wspólnoty. W 2019 roku odbędzie się 40 edycja Alpha.

Święto Dziękczynienia

Celem Święta odbywającego się każdego roku przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie jest dziękczynienie Opatrzności Bożej za łaski okazane Narodowi Polskiemu, a także budowanie idei wdzięczności innym ludziom. Czerwcowy termin Dnia Dziękczynienia ma wyrażać naszą wdzięczność i pamięć o Janie Pawle II, którego pielgrzymki do Ojczyzny rozpoczynały się z początkiem czerwca. Dzień ten ma przypominać, że Prawdziwym Wotum jest Polska Bogu wdzięczna, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Nasza wspólnota od 2012 roku zaangażowana jest w organizację Miasteczka dla Dzieci.

Misja Talitha Kum

Wydarzenie to jest tygodniem ewangelizacyjnym organizowanym przez Przymierze Miłosierdzia we współpracy ze wspólnotami z Warszawy, między innymi naszą. Polega na ewangelizacji słowami, muzyką, sztuką ale też poprzez konkretne gesty miłości, bo chcemy być rękami, nogami, ustami, oczami Boga Emmanuela, Tego, który kocha i jest blisko. W bardzo bogatym programie wydarzeń tego tygodnia znajdują się między innymi ewangelizacje i teatr uliczny, spotkania z bezdomnymi, prostytutkami, w poprawczakach czy domach pomocy. Każdy znajdzie tu przestrzeń do działania.

Konferencja Serce Dawida

Serce Dawida to dwudniowa konferencja w Warszawskiej hali Expo poprzedzona jednodniowym forum liderów odbywająca się w październiku z inicjatywy Fundacji Dom Modlitwy 24/7. Wydarzenie to bogate jest w uwielbienie, modlitwę wstawienniczą oraz inspiracje do głębszego spotkania z Bogiem. Ogarnia ono swoim zasięgiem nie tylko katolików, ale liczne grupy chrześcijańskie. Nasza wspólnota jest jednym z partnerów wydarzenia, między innymi poprzez posługę w wolontariacie  oraz uczestnictwo w panelach, prowadzenie uwielbienia czy oprawę wydarzeń.

Marsz Świętości Życia

Marsz Świętości Życia jest demonstracją w obronie prawa do życia każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest narodzony czy nie. Nazwa Marszu nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca – w Święto Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił taki dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice “Evangelium Vitae” z 1995 r, ogłoszonej właśnie 25 marca. Udział w Marszu jest publicznym opowiedzeniem się po stronie życia. Jest też wyrazem radości z istnienia, rodziny i dzieci. Nasza wspólnota zaangażowana jest od lat w organizację marszu, wielokrotnie posługiwała na nim diakonia taneczna. Co roku licznie w nim uczestniczymy.

Audycja Czas Eliasza w Radio Warszawa Praga

W Radio Warszawa prowadzonym w diecezji warszawsko-praskiej od kilku lat prowadzimy audycję ,,Czas Eliasza” skierowaną do środowiska akademickiego. Zapraszamy gości z różnych duszpasterstw i przybliżamy je radiosłuchaczom. Zajrzyj na stronę facebookową audycji oraz do archiwum nagrań.

 

 

 

Zakończone inicjatywy:

Dzień jedności wspólnot ewangelizacyjnych Archidiecezji Warszawskiej – w mocy Bożego Ducha – CHARIS (2019)

15 czerwca w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Warszawskim Ursynowie nasza wspólnota, we współpracy z Zespołem ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Warszawskiej oraz wspólnotami Chefsiba, Jerycho, Projektem Uwielbienie i innymi organizowała dzień spotkania i modlitwy w intencji wspólnot Warszawskich, prosząc o jedność wspólnot i odnowienie zapału do ewangelizacji. Wydarzenie przeżywaliśmy wokół hasła duszpasterskiego na rok 2019 – w mocy Bożego Ducha i w jedności ze wspólnotami charyzmatycznymi z całego świata, które weszły w maju 2019 do rzeczywistości CHARIS, powołanej przez Ojca Świętego Franciszka.

Przyciągnę wszystkich do siebie – jubileusz XX-lecia Wody Życia (2018)

16 czerwca w Świątyni Opatrzności Bożej świętowaliśmy XX-lecie naszej wspólnoty. Zaproszenie na to wydarzenie skierowane zostało jednak do wszystkich wspólnot w Warszawie, a także to naszych licznych przyjaciół z całej Polski i świata. Modlitwa nasza, a zwłaszcza popołudniowe uwielbienie prowadzone przez Liderów warszawskich wspólnot nakierowane było na nowe rozbudzenie w nas charyzmatu ewangelizacyjnego.

1050 Mszy na 1050-lecie chrztu Polski (2016)
100 Mszy na 100 lecie niepodległości Polski (2018)

Z inicjatywy ks. Romana i naszej wspólnoty zorganizowana akcja zamawiania intencji mszalnych. W 2016 roku dotyczyła ona 1050 rocznicy chrztu Polski i zapraszała do modlitwy o wierność przyrzeczeniom chrzcielnym. Honorowy patronat nad tą inicjatywą objął abp Wojciech Polak, Prymas Polski kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski oraz kard. Stanisław Dziwisz, arcybiskup metropolita krakowski. W 2018 roku idea wydarzenia została ponownie zrealizowana. Tym razem modliliśmy się o pomyślność dla Polski i Polaków w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji podczas ŚDM w Krakowie (2016)

Czas goszczenia młodzieży z całego świata w Polsce był dla nas niezwykle intensywny. Razem z parafią i całą archidiecezją zaangażowaliśmy się w lokalne przygotowania tego wydarzenia. Spora grupa ewangelizatorów z naszej wspólnoty formowała się przez cały rok aby przygotować się do dwutygodniowej służby podczas Międzynarodowego Cenrum Ewangelizacji działającego już tydzień przed, a także w trakcie ŚDM. Podczas ŚDM bardzo liczbe grono członków wspólnoty przyjechało do Krakowa, by  być razem z Ojcem Świętym.

Festiwal Nadziei (2014)

W dniach 14-15 czerwca 2014 roku na stadionie Pepsi Arena w Warszawie odbył się Festiwal Nadziei organizowany przez Fundację Festiwal Nadziei przy współpracy z Billy Graham Evangelistic Association. Było to wydarzenie o charakterze ewangelizacyjnym, podczas którego środowiska protestanckie dzieliły się swoją wiarą w Chrystusa. Kościół katolicki również został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. Przygotowania do wydarzenia trwały cały rok, w naszej wspólnocie odbył się szereg szkoleń a nasi członkowie uczestniczyli w przygotowaniach, oprawie muzycznej a także w samej ewangelizacji. W wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób.

II Kongres Nowej Ewangelizacji w Warszawie (2013)

Kongres odbywał się pod hasłem ,,Obudzić olbrzyma” w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie i dotyczył parafii. Zgromadził ewangelizatorów z całej Polski, ale także był okazją do przeprowadzenia licznych inicjatyw towarzyszących. Były to między innymi wyjścia misyjne na ulice, koncerty, pikniki. Liczne grono ze wspólnoty zaangażowało się także w organizację zaplecza tego wydarzenia.

Misja Warszawy (2012)

„Misja Warszawy” była częścią europejskiej inicjatywy ewangelizacyjnej „Misja w metropolii”, stworzonej przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Objęła ona w Wielkim Poście 12 miast Europy. W stolicy akcja realizowana była w trzech obszarach: w parafiach, w środowisku akademickim i podczas tzw. tygodnia misyjnego. Pierwsze dwa polegały na całorocznej pracy ewangelizacyjnej, dzięki której w stołecznych parafiach miały powstawać nowe lub ożywiać się już istniejące wspólnoty. Nasza wspólnota odpowiedzialna była za organizowanie szkoleń dla zespołów ewangelizacyjnych a także uczestniczyła w całorocznym procesie przygotowującym to duże wydarzenie ewangelizacyjne.

Sydney w Warszawie (2008)

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży w Sydney, wspólnoty warszawskie przygotowały szereg wydarzeń mających umożliwić młodym z Warszawy korespondencyjny udział w tym wydarzeniu. W czasie tego weekendu odbywały się ewangelizacje, spotkania, wydarzenia dla tysięcy osób. Każda wspólnota ewangelizowała zgodnie ze swoim charyzmatem, także my – na Placu Narutowicza, Polu Mokotowskim, na Starówce i nie tylko…