Jesteśmy wspólnotą wywodzącą się z parafii rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza w Warszawie. Naszym duszpasterzem jest ks. prałat Roman Trzciński, duszpasterz akademicki, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie. Gromadzimy studentów, osoby pracujące, rodziny oraz starszych.  Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 20.00 w budynku kościoła. Pochodzimy z różnych środowisk i miast z całej Polski. Wywodzimy się z duszpasterstwa akademickiego, ale przychodzą do nas osoby w różnym wieku. Niektórzy z nas byli wcześniej w ruchu Światło-Życie, Odnowie Charyzmatycznej czy innych grupach w swoich rodzinnych parafiach. Są też tacy, którzy w tej wspólnocie pierwszy raz spotkali osobiście Jezusa. Nazwa „WODA ŻYCIA” nawiązuje do symboliki biblijnej oznaczającej Ducha Świętego.

 

„A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!
A kto słyszy, niech powie: Przyjdź!
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”
(Ap 22, 17)

 

Wspólnota nasza jest przede wszystkim miejscem spotkania Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Jest miejscem spotkania Żywego Boga, odnajdywaniem żywej wiary i sensu życia. Przychodzimy do Jezusa jak do studni, aby zaspokajać najgłębsze pragnienie serca – zanurzać się w Duchu Świętym. Odkrywając Boga, odnajdujemy siebie.

We wspólnocie w nowy sposób uczymy się modlitwy – dialogu miłości z kochającym nas Bogiem; czytamy i rozważamy Słowo Boże, odkrywamy Kościół, który jest wspólnotą przyjaciół Jezusa.  Przez modlitwę uwielbienia wspólnie wchodzimy w wydarzenie Pięćdziesiątnicy – otrzymujemy dar nowego życia i siłę wewnętrzną, dzięki której człowiek staje się świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa. To doświadczenie od początku znajduje się w centrum życia naszej Wspólnoty.

Wspólnotę tworzą małe grupki dzielenia, które nazywamy komórkami. Każda komórka ma swojego patrona i animatora, i składa się z kilku-kilkunastu osób w podobnym wieku. Uczymy się tu przyjaźni przez akceptację, życzliwość i otuchę.  W ramach wspólnoty działają też diakonie, czyli miejsca służby w określonych przestrzeniach, na przykład diakonia uwielbienia, techniczna, tańca czy patriotyczna. Wreszcie, poprzez liczne kontakty, spotkania i inicjatywy – często spontaniczne, budujemy mosty przyjaźni i zaufania między sobą.

Jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną, a więc otwartą na wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy wierzą w Jezusa, jak i tych poszukujących, którzy mogą przez przypadek trafić do nas. Podejmujemy działania apostolskie w nurcie nowej ewangelizacji, do której nieustannie wzywał Jan Paweł II, później Benedykt XVI, a wreszcie dziś – papież Franciszek. Czynimy to przede wszystkim przez codzienną ewangelizację opartą na metodzie OIKOS, ale nie tylko! Uczestniczymy w licznych inicjatywach ewangelizacyjnych Kościoła, od Światowych Dni Młodzieży czy Przystanku Jezus, przez Marsz Świętości Życia, Święto Dziękczynienia czy Tygodnie Ewangelizacji Warszawy. Sami również organizujemy wydarzenia, gdzie głoszona jest Dobra Nowina. Są to przede wszystkim kursy Alpha, które odbywają się przy parafii św. Jakuba trzy razy w roku akademickim. Prowadzimy także razem z naszym Pasterzem rekolekcje parafialne, organizujemy marsze, pikniki, kursy, wspólne wyjazdy. W każdy miejscu i czasie szukamy przestrzeni by dzielić się Jezusem z ludźmi. Organizujemy wydarzenia ewangelizacyjne w Warszawie, Zakopanem, i wszędzie tam gdzie jesteśmy zapraszani. Wizja wspólnoty, którą żyjemy, wyraża się szczególnie poprzez modlitwę wspólnot tworzących Parafialne Komórki Ewangelizacyjne:

Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni,
Ty, który wezwałeś nas wszystkich,
aby uczynić nas rybakami ludzi,
spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni
za misję, nam powierzoną.
Otwórz nam horyzonty całego świata,
spraw, byśmy potrafili usłyszeć
nieme błagania wielu braci,
którzy w ciemnościach Ciebie szukają,
prosząc o światło prawdy i gorącą miłość.
Poprzez Twoją drogocenną Krew,
wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich,
pozwól nam odpowiedzieć
na Twoje wezwanie w taki sposób,
abyśmy mogli Ci ofiarować
cały świat zewangelizowany.
Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi,
Twojej i naszej Matki, której zawierzamy tę naszą modlitwę.
Amen.

Bardzo ważny jest we wspólnocie także kult Najświętszej Maryi Panny, którą nazywamy Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. W dniu 9 maja 2017 roku podczas Eucharystii odbyło się zawierzenie Wspólnoty Woda Życia Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi. Od początku uczestniczymy grupowo w sierpniowych pielgrzymkach na Jasną Górę oraz regularnie jeździmy na Jasną Górę, aby zawierzać intencje naszych bliskich Królowej Polski. Na spotkaniach wspólnoty obecne są również relikwie św. Jana Pawła II, którego uważamy, za duchowego opiekuna wspólnoty.

Woda Życia jest wspólnotą Rodzin. Spotkania rodzinne odbywają się w weekendy w czterech parafiach warszawskich. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do zakładki: Wspólnoty Rodzinne Wody Życia. Szczególne miejsce we wspólnocie mają także studenci. Jesteśmy częścią Duszpasterstwa Akademickiego parafii św. Jakuba, a studenci tworzą swoje grupki i mają także spotkania dedykowane tylko dla siebie. Dowiedz się więcej przechodząc do zakładki: Studenci.

Od początku we wspólnocie ujawniały się powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Dziś wyświęconych kapłanów pochodzących ze wspólnoty jest już kilkunastu. Także kilkadziesiąt dziewczyn odkryło powołanie zakonne i służą dziś Panu w różnych czynnych i kontemplacyjnych zgromadzeniach. We wspólnocie dojrzewają też powołania misyjne. Kilkanaście osób ze wspólnoty odbyło kilkunastomiesięczne lub  kilkuletnie pobyty misyjne w Afryce, Ameryce Północnej i Południowej czy w Azji. Jako wspólnota wspieramy te osoby naszą modlitwą i dobrowolną ofiarą.

Woda Życia uczestniczy w życiu Kościoła polskiego i warszawskiego. Od 2013 roku jesteśmy członkiem Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej. W roku 2019, odpowiadając na inicjatywę CHARIS Ojca Świętego Franciszka, Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski zawiązał Ogólnopolskie Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych – inicjatywę oddolną mającą służyć komunii wspólnot i wymianie doświadczeń. Nasza wspólnota jest członkiem tego Forum. Wspólnota podejmuje również współpracę z wieloma inicjatywami ewangelizacyjnymi o zasięgu między-wspólnotowym, a także sama je inicjuje.

Woda Życia w 2018 roku została  prywatnym diecezjalnym Stowarzyszeniem Wiernych Archidiecezji Warszawskiej, zatwierdzonym przez kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa metropolitę warszawskiego na podstawie poniższego statutu. A od 2021 r. jest publicznym stowarzyszeniem wiernych 

 Statut Wody Życia (2021)

Dekret zatwierdzający Statut Publicznego Stowarzyszenia Wiernych 

WSPÓLNOTA JEST DLA CIEBIE!

To nie Ty jesteś dla wspólnoty, ale wspólnota jest dla Ciebie.

– abyś doświadczył spotkania z Jezusem,
– abyś odkrył i przyjął, że jesteś zbawiony,
– abyś rozpoznał tu swoje powołanie do świętości,
– abyś dowiedział się kim jesteś i odkrył Boży plan.

Wspólnota jest miejscem rozwoju nowego człowieka w każdym z nas. Tu spotykamy się na modlitwie, aby wielbić Pana i przyjmować umocnienie w Duchu Świętym. To tu, we wspólnocie, słuchamy Słowa Bożego – karmimy się nauką Chrystusa, aby wzrastać w wierze. Tutaj też doświadczamy miłości, akceptacji, przyjaźni – przez służbę, w której realizujemy ideał życia chrześcijańskiego. Tu rozpoznajemy nasze życiowe powołanie (małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne, misyjne itd.) i otrzymujemy moc, aby iść tą drogą.

WSPÓLNOTA JEST DLA PARAFII!

Kościół ma być dynamiczny, a do tego potrzeba parafiom wspólnot.

– stanowimy część Duszpasterstwa Akademickiego
– pomagamy w organizacji wydarzeń liturgicznych, czuwań,
– współpracujemy z Zespołem Charytatywnym
– otaczamy modlitwą zarówno kapłanów jak i parafian

Cały Kościół składa się z parafii i diecezji. Jest to taki ,,podział administracyjny”. Jest budynek kościelny – świątynia, jest proboszcz, są ks. wikariusze. Jest terytorium, a w nim ludzie. Bardzo różni. Kościół ma być dynamiczny, a do tego potrzeba parafiom wspólnot. Teren parafii to przestrzeń misyjna. To nasze zadanie. Nawet jeśli pochodzimy z różnych stron Polski i mieszkamy w wielu parafiach to spotykamy się w konkretnej świątyni i jest tu konkretny pasterz. Wspólnota ma służyć odnowie parafii.

WSPÓLNOTA JEST DLA ŚWIATA!

Wspólnota jest zaczynem Królestwa Bożego w świecie.

– we wspólnocie tworzą się dojrzałe powołania
– dajemy świadectwo w naszym środowisku
– angażujemy się w działania Kościoła warszawskiego
– uczestniczymy w życiu Kościoła Powszechnego

Każda mała wspólnota odnajduje się w wielkiej wspólnocie, jaką jest Kościół Powszechny. Kościół jest posłany do świata, aby głosić Ewangelię i przemieniać świat. W tej misji Kościoła uczestniczą wszystkie małe wspólnoty, tak obecnie liczne. To jest podstawowe zadanie wspólnot i jest ono realizowane na różne sposoby. Nasza wspólnota ,,Woda Życia” jest posłana szczególnie do środowiska akademickiego, aby ewangelizować, tzn. pomagać w odnalezieniu Chrystusa. Jesteśmy cząstką Kościoła Powszechnego i działamy w jedności z całym Kościołem. Wyraża się to w szczególnie w naszej więzi z Pasterzem Archidiecezji Warszawskiej.

Wspólnota jest dla świata, a ,,świat” to różni ludzie – dużo niewierzących, wątpiących – także wśród chrześcijan. Są różne struktury – polityczne, ekonomiczne, naukowe… My jesteśmy środowiskiem akademickim i jest to pojęcie bardzo szerokie. Jesteśmy na uczelniach, w miejscach pracy – i to jest nasz świat. Mamy być ,,solą ziemi i światłem świata”.