Informacja dla mediów

Woda Życia jest katolicką wspólnotą ewangelizacyjną gromadzącą studentów, pracujących, małżeństwa i osoby starsze. Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 20.00 w parafii św. Jakuba Apostoła na placu Narutowicza w Warszawie. Głównym celem wspólnoty jest pobudzanie swoich członków do bycia aktywnymi uczniami-misjonarzami, którzy wychodzą ku innym aby dotrzeć do ludzkich peryferii z Ewangelią Jezusa. Podczas spotkań ważną rolę odgrywają: modlitwa uwielbienia, głoszenie Słowa Bożego oraz spotkania w małych grupach zwanych komórkami (wł. cellula). Poprzez uczestnictwo w życiu wspólnoty jej członkowie mają wzrastać w wierze wyrażającej się przez nieustanne nawracanie się ku Jezusowi Chrystusowi, którego uznają za swojego Pana i Zbawiciela. Poprzez otwartość na Ducha Świętego są gotowi do posługiwania Jego darami, angażując się w służbę bliźnim i podejmując misję ewangelizacji w swoim środowisku życia (gr. oikos) oraz w tych miejscach, do których przez wspólnotę są posłani.

Wspólnota powstała w roku 1998 w duszpasterstwie akademickim parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie. Jej założycielem jest ks. Roman Trzciński. Woda Życia dzieli się na część akademicką i rodzinną, i liczy sobie około dwa tysiące członków. W 2018 roku, na mocy dekretu ks. kardynała Kazimierza Nycza wspólnota stała się prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych Archidiecezji Warszawskiej.

Logotyp: png, jpg.

Filmowanie spotkań, wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku.

Spotkania Wspólnoty mają charakter prywatny. Utrwalanie spotkania za pomocą jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także rozpowszechnianie utrwalonych obrazów lub nagrań ze spotkań Wspólnoty Woda Życia wymaga pisemnej zgody organizatora spotkania – księdza Romana Trzcińskiego. W celu uzyskania zgody prosimy o kontakt mailowy. Jakiekolwiek nagrywanie/fotografowanie spotkań bez zgody organizatora, a także rozpowszechnianie nagrań/fotografii ze spotkań Wspólnoty bez zgody organizatora, jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie dóbr osobistych Wspólnoty i poszczególnych jej członków.

Spotkania Wspólnoty mogą być nagrywane/fotografowane wyłącznie przez organizatora spotkania, na jego zlecenie, lub za jego zgodą. Spotkania wspólnoty mogą być nagrywane/fotografowane na potrzeby Wspólnoty, w tym w celu zamieszczenia na stronie internetowej Wspólnoty, a za zgodą organizatora w innym uzasadnionym celu.

Zgodnie z art. 81 ustawy prawo autorskie rozpowszechnianie wizerunku wymaga przedstawienia zgody osoby na nim przedstawionej.