W naszej wspólnocie ewangelizacja jest sprawą pierwszoplanową. Każde spotkanie ma charakter ewangelizacyjny. Otwieramy się na miłość Ojca, który dał światu swojego Syna, a dziś przez Ducha Świętego prowadzi nas do wspólnoty ze Sobą i ludźmi. Wsłuchujemy się w głos Kościoła, który od Soboru Watykańskiego II w sposób szczególny wzywa świeckich do udziału w misji głoszenia Dobrej Nowiny. Ewangelizacja przybierać  może rozmaite formy – jest ona w końcu wyrazem głębokiej miłości do drugiego człowieka. Aby dowiedzieć się czym jest ewangelizacja, kliknij tutaj. Cechą wspólną każdej formy ewangelizacji jest głoszenie kerygmatu, czyli orędzia o miłości Boga, o grzechu, zbawieniu w Jezusie i Jego królowaniu, do którego uznania każdy jest wezwany. Oto jak ewangelizujemy w naszej wspólnocie.

Ewangelizacja OIKOS

Większość z nas trafiła do wspólnoty dzięki czyjemuś zaproszeniu. Brat przyprowadza siostrę, student żyjący w akademiku czy na stancji jest świadkiem wśród swoich współlokatorów, podobnie w pracy, czy różnych innych naszych aktywnościach. Każde miejsce jest dobrą przestrzenią na dzielenie się wiarą. Nie zawsze czujemy się do tego zdolni – przecież na co dzień wokół nas jest tyle narzekania, przemocy słownej. niechęci, drwiny… A jednak, wytrwała modlitwa, przemiana serca (naszego!) i świadectwo o Jezusa potrafi przyprowadzić do Boga osoby oddalone nawet od wielu lat! Nie trzeba ich szukać daleko ani jechać na misje. Są obok Ciebie, całkiem blisko.

Mowa tu w wielkim skrócie o metodzie ewangelizacji indywidualnej, na której oparta jest cała formacja Wody Życia. Mówimy, że ewangelizacja oikos jest charyzmatem wspólnoty – to znaczy dar Ducha Świętego dany wspólnocie dla służby w Kościele. Jest to jakby indywidualny rys naszego zaangażowania. Metodę tę poznaliśmy dzięki wspólnocie istniejącej w parafii św. Eustorgiusza w Mediolanie,  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tej wspolnocie i ruchu Ewangelizacyjnych Komórek Parafialnych obejrzyj poniższy film (kliknij).

Słowo ,,oikos” pochodzi z języka greckiego i występuje wielokrotnie na kartach Nowego Testamentu.

Anioł Pana mówi do Korneliusza, żeby szukał Piotra: „On Cię pouczy, jak zbawić siebie i cały swój dom (oikos)” (Dz 11,14)

Człowiek, z którego Jezus wyrzucił złe duchy na polecenie Pana wraca do swoich: „Odszedł wiec i głosił po całym mieście (oikos) wszystko, co Jezus mu uczynił.” (Łk 8, 39)

Jezus mówi do Zacheusza, który wspiął się na sykomorę: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu (oikos).” (Łk 19, 5)

Andrzej spotyka swego brata Szymona (oikos) i mówi do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa.” (J 1, 41)

Strategia ewangelizacyjna nazywana ,,procesem sieci” ma na celu rozbudzenie wiary u osoby z naszego oikos. Celem jest doprowadzenie bliskiej nam osoby do zaufania Jezusowi i powierzenia Mu swojego życia jako Panu, włączenie jej we wspólnotę uczniów Jezusa i prowadzenie w kierunku odkrywania misji, do której Pan chce ją zaprosić. Zajrzyj tutaj aby dowiedzieć się więcej o tym w jaki sposób możesz prowadzić ludzi do Jezusa!

Niezbędnym elementem naszej strategii ewangelizacyjnej naszej wspólnoty jest podział na małe grupki, zwane komórkami (wł. cellula). Są to żywe środowiska, które dzięki działalności misyjnej wzrastają aż do podziału na dwie mniejsze komórki, przyjmując nowe osoby. To miejsce, w którym człowiek nie mający bliższych relacji opartych na wierze, niezaznajomiony ze wspólną modlitwą powoli wchodzi we wspólnotę i z osoby ewangelizowanej staje się ewangelizatorem.

Alpha

Ewangelizacja oikos prowadzi często na Alpha, który dla wielu z nas stał się wspaniała bramą do wiary. Jest to cykl 10 spotkań o chrześcijaństwie. Ale nie tylko. Alpha to próba spojrzenia na temat wiary z zupełnie innej strony. To wymiana doświadczeń, ciekawi ludzie, zabawa i dyskusje o sprawach, które być może od dawna Cię nurtują. Każde spotkanie rozpoczyna się darmową kolacją (świetną!), a potem jest wykład i możliwość porozmawiania z ciekawymi ludźmi w małej grupie. Jest to kurs skierowany głównie do studentów i ludzi młodych, ale każda edycja gromadzi także osoby starsze. Osobno prowadzimy Alpha dla Seniorów.

W 2019 roku prowadzić będziemy czterdziestą edycję Alpha. Spotkania odbywają się w czwartki w sali św. Faustyny w parafii św. Jakuba. Każda edycja przygotowywana jest przez kilkudziesięcioosobową ekipę ze wspólnoty, a udział w niej bierze ponad 100 gości. Aby dowiedzieć się więcej o Alpha przejdź na czegoszukasz.org, natomiast o Ekipie prowadzącej Alpha w naszej wspólnocie możesz poczytać tutaj.

Ewangelizacja wspólnot rodzinnych

Wspólnoty Rodzin Woda Życia spotykają się w parafiach warszawskich poza św. Jakubem, aby być świadkami pięknej miłości zwłaszcza wobec zakochanych i młodych rodzin. Organizowane są spotkania modlitewne o charakterze uwielbienia, kursy przed- i małżeńskie, a także rekolekcje, wspólne wyjścia, opieka nad dziećmi itd. Wspólnoty rodzinne podejmują liczne dzieła w ramach parafii, w których przebywają. Rodziny ewangelizują także podczas rekolekcji wakacyjnych, łącznie z zaangażowaniem dzieci. Dowiedz się więcej o wspólnotach rodzinnych…

Ewangelizacja w zespołach

Ewangelizacja ta ma miejsce, gdy grupa osób ze wspólnoty jedzie w określone miejsce prowadzić rekolekcje ewangelizacyjne. W przypadku naszej wspólnoty najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy ks. Roman zaproszony jest do jakiejś parafii by wygłosić rekolekcje adwentowe lub wielkopostne. Wówczas formułowany jest zespół złożony z osób muzycznych, technicznych, głoszących świadectwa, posługujących modlitwą wstawienniczą, który prowadzi wydarzenie ewangelizacyjne. Może to polegać na posłudze podczas Eucharystii (posługujemy jako lektorzy, mówimy świadectwa, rozdajemy Słowo), podczas spotkania z modlitwą wstawienniczą, podczas spotkania grup, koncertu czy innego wydarzenia. Sama nasza obecność jest znakiem wspólnoty i świadectwem dla tych, którzy przychodzą. Warto angażować się w takie zespoły – Pan zawsze oddaje stukrotnie tym, którzy są Jego świadkami.

Ewangelizacja uliczna

Praktykujemy dwie formy ewangelizacji ulicznej. Pierwsza, wyniesiona ze Szkół Nowej Ewangelizacji polega na organizacji stacjonarnego punktu ewangelizacyjnego na placu/ulicy i podchodzenie dwójami do ludzi, aby zainicjować kerygmatyczną rozmowę o Bogu i poprowadzić tę osobę do wspólnej modlitwy. Druga forma to marsz ewangelizacyjny, a więc przejście z jednego punktu do drugiego w formie znaku, dla wszystkich, którzy nas mijają. Podczas marszu śpiewane są pieśni chwały, występują baloniki, transparenty odnoszące się do Jezusa, są formy tańca i teatru ulicznego, a wreszcie – gdy marsz osiągnie punkt docelowy – głoszone jest orędzie ewangelizacyjne, świadectwa i zachęta do zawierzenia Bogu. Pokrewną formą ewangelizacji są koncerty czy pikniki plenerowe.

Ewangelizacja na misjach

Każdego roku jedna lub dwie osoby z naszej wspólnoty rozpoznają wezwanie Pana do wyjazdu na misje. W ostatnich latach współpracujemy z wolontariatem misyjnym Domy Serca. Misjonarze odbywają w nich formacje, we wspólnocie prowadzone są zbiórki środków finansowych, aż wreszcie ma miejsce uroczysta Eucharystia posłania i zaczyna się droga do… Senegalu, Urugwaju, Brazylii, Chile, Peru, Argentyny, Indii, Madagaskaru, aż na krańce Ziemii.