• 11 czerwca 2024 at 20:00:49

Spotkania domowe grupek pracujących / Grupki studenckie spotykają się w kawiarence o 19.00

Sektor studencki:

Czerwiec 2024 WŻ Studenci (youtube.com)

Sektor wtorkowy:

Czerwiec 2024 WŻ Sektor Wtorkowy – grupki pracujące (youtube.com)

Sektory rodzinne:

Czerwiec 2024 WŻ Małżeństwa (youtube.com)

 

Czerwiec 2024
1. Sekwencja do Ducha Świętego
2. Uwielbienie (Dziś jest czas…, Niech będzie chwała i cześć.., Jezu tyś jest światłością …
3. Słowo Boże – 1 Kor 13 (cały), cisza modlitewna, dzielenie się Słowem
4. Pieśń – Duchu miłości wylewaj się na nas…
5. Konferencja x. Romana
6. Litania do Serca Jezusowego – śpiewana
7. Prośby Jezu jedyny Pasterzu… Ojcze nasz….