Diakonia jest rozumiana jako służba podejmowana w oparciu o otrzymane dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty, w ramach kościelnej wspólnoty i dla budowania tej wspólnoty. Jest to więc grupa osób posługująca we wspólnocie przy pomocy konkretnych darów, np. poprzez śpiew, służbę liturgiczną, uczynki miłosierdzia, prowadzenie „Pierwszych kroków” itd.

 

We wspólnocie Woda Życia działają obecnie następujące diakonie:

Diakonia moderacji

Grupa wykonawcza Pasterza koordynująca funkcjonowanie i działalność Wspólnoty.

Kontakt: Ks. Roman Trzciński – 501 564 400,

e-mail: [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia uwielbienia

Animuje we wspólnocie uwielbienie Boga przez śpiew i muzykę.

Kontakt: Ewa Janiszewska

e-mail:

Czytaj więcej…

Diakonia modlitwy wstawienniczej

Modli się wstawienniczo w ważnych intencjach i posługuje osobom, które o modlitwę proszą.

Kontakt: Gabrysia Falkowska – 662 262 327,

e-mail: 

Czytaj więcej…

Diakonia techniczna

Troszczy się o techniczne przygotowanie, przebieg i zakończenie spotkań wspólnoty.

Kontakt: Paweł Wincenciak– 604 817 754,

e-mail:  [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia Alpha

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie kolejnych edycji Alpha.

Kontakt: Małgorzata Szczepanek – 694 621 117,

e-mail:  [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia medialna

Zajmuje się tworzeniem i aktualizacją strony naszej wspólnoty w Internecie.

Kontakt: [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia miłosierdzia

Pomoc dzieciom oraz osobom starszym.
Współpracuje z parafialnym Zespołem Charytatywnym.

Kontakt: Ania Sułek – 503 843 876,

e-mail: [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia tańca modlitewnego

Modlitwa tańcem. Uczestniczy w czuwaniach i akcjach ewangelizacyjnych, gdzie obecny jest taniec.

Kontakt: Iza Ceret – 602 327 257,

e-mail: [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia liturgiczna

Dba o przygotowanie i oprawę liturgiczną na wtorkowych Eucharystiach i na uroczystościach wspólnotowych.

Kontakt: Damian Mański, tel. 608 625 214

e-mail: [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia Patriotyczna

Diakonia patriotyczna

Pielęgnowanie wartości patriotycznych i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej.

Kontakt: Piotr Krasuski – 516 168 758,

e-mail:  [email protected]

Czytaj więcej…

Diakonia Maryjna

Zajmuje się szerzeniem czci do Najświętszej Maryi Panny, która jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji jest główną patronką Wspólnoty.

Kontakt: Aneta Krupińska – tel. 660-166-797, e-mail:  [email protected]

e-mail:  [email protected],

Czytaj więcej…