Diakonia modlitwy wstawienniczej

Jesteśmy grupą osób, która modli się wstawienniczo w ważnych intencjach i posługuje osobom, które o modlitwę proszą. Naszą misją jest przyprowadzać lub przynosić innych do Jezus oraz pomóc im doświadczyć miłości i mocy Boga.

Nasze posługi

  • posługa modlitwą podczas cotygodniowych spotkań w Kaplicy Zmartwychwstania
  • przyjmowanie, przekazywanie dalej i podejmowanie wspólnotowych intencji modlitewnych
  • przygotowywanie karteczek ze Słowem Bożym, rozdawanym podczas spotkań, ewangelizacji itd.

Spotkania diakonii

Diakonia modlitwy wstawienniczej spotyka się i posługuje modlitwą w poniedziałki o 18.30 w Kaplicy Zmartwychwstania.

Odpowiedzialną za diakonię jest Gabrysia Falkowska:

– e-mail: [email protected]
– tel. 662 262 327 (preferowany kontakt telefoniczny)

Jak wygląda modlitwa wstawiennicza?

Tutaj najpierw wsłuchujemy się w Słowo Boże (weź ze sobą Pismo Święte) i modlimy we wszystkich podanych intencjach, a następnie w małych zespołach powierzamy Panu indywidualne problemy osób, które danego dnia do nas przyszły. Przyjdź, czekamy na Ciebie… i najlepiej przyprowadź kogoś jeszcze 🙂

Zalecam więc przede wszystkim, aby by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus”

(1 Tym 2, 1-5)