Spotkanie wtorkowe

Spotkamy się w każdy wtorek o godzinie 20.00 w parafii św. Jakuba na Placu Narutowicza w Warszawie. Wchodzimy od tyłu kościoła. Jest nas zawsze sporo, więc na pewno trafisz 🙂

Czas bycia razem
f239272dd17a8623503884ad019120b8

Zaproszeni są wszyscy, niezależnie od wieku, stanu życia, wcześniejszej formacji czy przynależności do innych wspólnot. Udział w spotkaniu jest gotowością do wspólnej modlitwy, słuchania nauczania, uczestniczenia w wydarzeniu proponowanym w ramach danego spotkania. Na każdym spotkaniu prowadzone jest spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wejściem do naszej wspólnoty. Odbywa się ono pod koniec spotkania, około godziny 21.30. Całe spotkanie kończy się około godziny 22.00.

(Zdj. Uwielbienie na spotkaniu wtorkowym wspólnoty)

Gdy spotykamy się we wspólnocie na uwielbieniu, w centrum naszej uwagi jest Jezus Chrystus, którego uwielbiamy i ogłaszamy Panem i Zbawicielem. Nie jest to możliwe bez pomocy Ducha Świętego, dlatego podczas każdego spotkania prosimy aby zstępował na nas i uzdalniał nas do modlitwy, spotkania z Jezusem, a także do nawrócenia, wejścia na drogę uczniostwa i ewangelizacji. Modlitwa uwielbienia ma charakter charyzmatyczny; to znaczy ujawniają się w niej charyzmaty – dary budujące wspólnoty. Śpiewane są pieśni chwały, obecna jest modlitwa litanijna, jednoczesna a także modlitwa w językach. Głoszone jest Słowo Boże, którym dzielimy się potem w małych grupach. Celem jest jednak zawsze spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem. W modlitwie jest także miejsce na dziękczynienie, prośby i modlitwę wstawienniczą. Często adorujemy wspólnie Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. Każde spotkanie wspólnoty ma wydźwięk ewangelizacyjny, szczególnie dla tych, którzy przychodzą na spotkanie po raz pierwszy. Osoby te zapraszamy na końcu modlitwy na osobne spotkanie wprowadzające do wspólnoty.

Spotkania wtorkowe wspólnoty odbywają się według miesięcznego cyklu:

– w pierwszym tygodniu jest Eucharystia,
– w drugim tygodniu w kościele spotykają się studenci, a gałąź post-akademicka ma spotkania domowe,
– w trzecim tygodniu w kościele spotyka się gałąź post-akademicka, a studenci mają spotkania domowe,
– w czwartym tygodniu odbywa się wieczór chwały z modlitwą wstawienniczą.

Wspólnota podzielona jest na małe grupki zwane komórkami. Są to grupy kilku-kilkunastu osób, prowadzone przez animatorów, w których dzielimy się naszą wiarą i budujemy więzy przyjaźni. Spotkania komórek odbywają się zarówno w ramach dużego zgromadzenia wspólnoty (zwykle pod koniec), jak również raz w miesiącu w mieszkaniach prywatnych w całej Warszawie.

(Zdj. Spotkania małych grup)

Inne spotkania i inicjatywy wspólnotowe

Poza wtorkowymi spotkaniami Woda Życia spotyka się także w ramach:

– spotkań wspólnot Rodzinnych,
– diakonii,
– rekolekcji,
– pielgrzymek,
– ewangelizacji,
– wydarzeń specjalnych,
– wspólnych wyjść.

Spotkania wspólnot rodzinnych odbywają się w parafiach poza Placem Narutowicza. Aby dowiedzieć się więcej o tych spotkaniach przejdź do zakładki: Wspólnoty Rodzin Wody Życia.

Spotkania diakonii odbywają się w miarę potrzeb zgodnie z ogłoszeniami podczas spotkań wtorkowych. Rekolekcje wspólnotowe odbywają się kilka razy w roku. Są to głównie rekolekcje weekendowe w Kaniach Helenowskich. W wakacje odbywa się kilka turnusów rekolekcji tygodniowych, głównie w gałęziach rodzinnych. We wrześniu odbywają się tygodniowe rekolekcje w Tatrach dla 150 osób, połączone z ewangelizacją w Zakopanem. Analogiczny, krótszy wyjazd odbywa się w mniejszym gronie w okolicach Nowego Roku.

Członkowie wspólnoty pielgrzymują wspólnie w sierpniu na Jasną Górę wraz z grupa biało-czerwoną.  Raz na dwa lata wspólnota pielgrzymuje do Ziemi Świętej. We wspólnocie organizowane są także wyjazdy na zawierzenia na Jasną Górę, pielgrzymki w ramach diakonii oraz wspólne wyjazdy w ramach grup.

Przynajmniej dwa razy w roku formowane są ekipy ewangelizacyjne posługujące wraz z Księdzem Romanem na rekolekcjach ewangelizacyjnych w całej Polsce. 20 lat temu zaczęliśmy od Sopotu. Rekolekcje te to czas głoszenia kerygmatu, świadectwa członków ekipy, modlitwa wstawiennicza za parafię i dzielenie się charyzmatem ewangelizacyjnym. Naszą wielką radością jest powstawanie wspólnot w parafiach, które odwiedziliśmy.

W ciągu roku odbywa się we wspólnocie szereg wydarzeń specjalnych, między innymi:

– październikowe wyjścia do akademików,
– spotkanie kolędowe w Oktawie Bożego Narodzenia,
– wielkopostny dzień pokutny,
– kwietniowe dni rejonowe,
– majowe spotkania przy kapliczkach,
– czerwcowy dzień jedności wszystkich gałęzi Wody Życia.

We wspólnocie ciągle coś się dzieje! Dzięki liście dystrybucyjnej możemy być na bieżąco z problemami braci i sióstr, zgłaszać intencje modlitewne, prosić o pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania czy w jakichkolwiek innych przestrzeniach. Organizowane są liczne wspólne wyjścia, wyjazdy na wydarzenia religijne, wycieczki krajoznawcze, pikniki, ogniska, spływy kajakowe, wyprawy górskie. Wszędzie gdzie jesteśmy chcemy być świadkami Jezusa.