• 14 maja 2024 at 19:00:47

Spotkania domowe

 

Maj – spotkania domowe 1. Pieśń – Matko, która nas znasz 2. Modlitwa do Ducha Świętego 3. Uwielbienie (Dotknij Panie moich oczu, Jak łania…, Jezus daje nam zbawienie…) 4. Słowo Boże – Dz 1,5-8; 12-14 Cisza Dzielenie Słowem – 20 min 5. Pieśń – Chce wywyższać imię Twe 6. Konferencja ks. Romana 7. Dzielenie 8. Modlitwa wstawiennicza o Ducha Świętego. Najpierw pieśń – Duchu miłości wylewaj się na nas 9. Jezu Jedyny Pasterzu… Ojcze nasz