Diakonia patriotyczna

To grupka osób, która budując między sobą relacje przyjaźni pragnie jednocześnie w szczególny sposób służyć naszej Ojczyźnie.

Nasza misja to:

  • Ewangelizacja oikos (najbliższego nam środowiska osób) poprzez dawanie świadectwa życia chrześcijanina zaangażowanego w sprawy swojej Ojczyzny;

  • Podejmowanie działań służących kształtowaniu i promowaniu postawy patriotycznej: m.in. modlitwa za Ojczyznę, organizowanie spotkań z ludźmi zaangażowanymi w sprawy społeczne, badającymi historię Polski lub będącymi jej świadkami;

  • Odkrywanie dawnej i współczesnej prawdy historycznej m.in. poprzez: projekcję wartościowych filmów połączoną z dyskusją; organizowanie wspólnych wyjść do miejsc pamięci narodowej, muzeów, na wykłady, konferencje;

  • poznawanie miejsc związanych z historią Polski i osobami zasłużonymi dla Polski poprzez organizowanie wyjazdów po kraju i za granicą;

  • Włączanie się w życie parafii Św. Jakuba poprzez inicjowanie wydarzeń o charakterze patriotycznym.

 

Raz w miesiącu spotykamy sie w soboty o godz. 18.00 w Kawiarence (w Domu Parafialnym). Informacje o spotkaniach Diakonii Patriotycznej są zamieszczane na bieżąco na liście dystrybucyjnej wspólnoty Woda Życia.

Dla osób, które są na naszej wewnętrznej liście diakonijnej, oferta spotkań jest znacznie bogatsza m.in.  organizujemy wspólne „wyjścia” (kino, muzeum itp.), czy wycieczki. Każdy może dopisać się do niej kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie.

 

Odpowiedzialnym za Diakonię jest Piotr Krasuski

e-mail: [email protected]
telefon: 516 168 758

 

GOŚCIE ZAPROSZENI NA SPOTKANIA DIAKONII PATRIOTYCZNEJ:

dr Stefania Szantyr-Powolny – Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Polskich AK – świadectwo pobytu przez 11 lat w łagrach syberyjskich;

dr Andrzej Anusz – historyk –  nt. Marszałka J. Piłsudskiego;

Marcin Maruszak – pracownik IPN – nt. działalności IPN;

Tadeuszem Płużańskim – nt. książki „Bestie” o ludziach, którzy za czasów PRL mordowali polskich patriotów i nigdy nie zostali za to ukarani;

Dawid Wildstein –  nt. sytuacji na Ukrainie;

Maria Gabiniewicz – Instytut Prymasa St. Wyszyńskiego – o postaci Prymasa St. Wyszyńskiego i pracy Instytutu;

Małgorzata Bechler – Instytut Rodziny –  nt. naprotechnologii;

Agnieszka Dzieduszycka – reżyser – projekcja filmów m. in. nt. prześladowanych chrześcijan, objawień w Kibeho, misji na Ukrainie;

dr Anna Jagodzińska – pracownik IPN –  nt. prześladowaniach kapłanów podczas II wojny światowej;

dr Grzegorz Strzemecki – publicysta i Waldemar Wasiewicz – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych –  nt. zagrożeń gender;

Ewa Martusewicz, Jolanta Nowicka – projekcja filmu dokumentalnego J. Hajdasz i dyskusja nt. postaci Arcybiskupa A. Baraniaka;

Maria Dłużewska – reżyser filmowy, autorka książek – projekcja filmu dokumentalnego dot. prawników broniących opozycjonistów w czasach PRL;

Jacek Gniadek – misjonarz, autor książek –  nt. posługi misyjnej oraz ekonomii;

Krzysztof Karoń – publicysta –  dot. Katolickiej Nauki Społecznej i ekonomii;

Jan Łada – Kustosz Muzeum Ryszarda Kuklińskiego –  nt. postaci gen. Ryszarda Kuklińskiego.

Marcin Łaszczyński –  pracownik IPN – nt. żołnierzy wyklętych i pozostałych miejsc -katowni w dzielnicy Praga

prof. Jan Żaryn – Senator, historyk – nt. 100 rocznicy I posiedzenia Sejmu II RP oraz odzyskania przez Polskę niepodległości i roli Kościoła.

 

MEDIATEKA DIAKONII PATRIOTYCZNEJ

W Kawiarence, po prawej stronie drzwi wejściowych, znajduje się szafka z książkami i płytami z filmami, muzyką i audiobookami  należącymi do Diakonii. Jeśli chcesz wypożyczyć płytę  lub książkę możesz wziąć je do domu, po zapoznaniu się z Regulaminem Biblioteczki i wpisaniu wybranej książki lub filmu do Zeszytu Wypożyczeń lub umówić się z Agnieszką Dobrzyńską (tel. 602 743 827) albo z Piotrem Krasuskim  (tel. 516 168 758), którzy posiadają klucz do Kawiarenki (najlepiej umówić się we wtorek przed spotkaniem „Wody Życia”).

 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO M.IN.

Modlitwa w intencji Ojczyzny

Spotkania dyskusyjne

Wycieczki po Polsce

Ogniska i spacery

Spływy kajakowe

Wycieczki na Kresy