Diakonia Maryjna

„Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie bardziej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek” (św. Ludwik Grignion de Montfort).

Diakonia zajmuje się szerzeniem czci do Najświętszej Maryi Panny, która jako Gwiazda Nowej Ewangelizacji jest główną patronką Wspólnoty. Jan Paweł II nazwał Maryję w taki sposób, aby wskazywała drogę do Zbawiciela.

Śmiało należy stwierdzić, że założycielką Diakonii jest sama Maryja. To Ona powołała grupę osób, które utworzyły trzon DM w 2017 roku. Aktualnie Diakonia prężnie rozwija dzieła „dla Maryi” i na Chwałę Pana. Jako wspólnota ewangelizacyjna mamy pragnienie, aby głosić światu o szczególnej roli jaką odgrywa Najświętsza Maryja Panna w osobistym spotkaniu i zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Zapraszamy do dołączenia wszystkie osoby, którym bliska jest Maryja lub chciałyby Ją bliżej poznać. Wszak, to Ona jest najkrótszą drogą prowadzącą do Jezusa.

Nasze posługi i cele:
– Szerzenie czci do Najświętszej Maryi Panny,
– Naśladowanie „stylu Maryi” w Jej cechach, m.in. delikatności, czułości, dostrzegania potrzeb innych i ukazywania bliźnim miłosiernego oblicza Pana Jezusa,
– Wspieranie akcji ewangelizacyjnych Wspólnoty,
– Organizowanie rekolekcji w Duchu Maryjnym,
– Pomoc w przygotowywaniu braci i sióstr w wierze do ofiarowania się Panu Jezusowi przez Najświętszą Maryję Pannę,
– Organizowanie pielgrzymek do miejsc szczególnego kultu Najświętszej Maryi Panny,
– Organizowanie zawierzeń do Najświętszej Maryi Panny,
– Organizowanie „Margaretek” w intencji kapłanów,
– Organizowanie modlitw w formie „Róż Różańcowych”,
– Propagowanie prawdziwego nabożeństwa od Najświętszej Maryi Panny jako doskonałej drogi do zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem (33-dniowe rekolekcje Zawierzenia),
– Propagowanie szkaplerza świętego i pomoc w przygotowaniu do jego nałożenia,
– Propagowanie literatury z zakresu mariologii.

Spotkania diakonii:
Diakonia Maryjna spotyka się raz w miesiącu, w drugi piątek miesiąca, o godz. 18:30 w kawiarence wspólnotowej.

Kontakt:
Aneta Krupińska – tel. 660-166-797, e-mail:  [email protected]

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  dlamaryi.pl