Diakonia miłosierdzia

Odkrywamy rzeczywistość Bożego Miłosierdzia w życiu naszym i naszej wspólnoty.
Koordynujemy i spełniamy dzieła miłosierdzia.

Nasze posługi:

– codzienna modlitwa koronką jako zewnętrzny wyraz naszej wewnętrznej ufności w Miłosierdzie Boże

– pomoc dzieciom w świetlicy środowiskowej przy par. św. Jakuba

– współpraca z Zespołem Charytatywnym działającym przy par. św. Jakuba (pomoc przy okazji większych wydarzeń – choinki dla dzieci, dnia Chorego)

– współpraca z Fundacją „Dom Ulgi w cierpieniu” im. O.Pio w Warszawie (koordynacja pomocy dla osób starszych)

– współpraca z Centrum Opatrzności Bożej przy organizowaniu Miasteczka dla Dzieci w ramach Święta Dziękczynienia.

Spotkania diakonii

Spotkamy się raz w miesiącu, w niedziele o godzinie 17,00 w kawiarence. Dokładniejsze informacje w kalendarzu i ogłoszeniach. Dzielimy się rzeczywistością naszej posługi, modlimy się za siebie nawzajem, za tych, wśród których posługujemy, za wszystkie dzieła miłosierdzia i za Wspólnotę, w której wzrastamy. Rozmawiamy też o sprawach bieżących i czynimy plany na przyszłość.

Odpowiedzialnym za diakonię jest Ania Sułek

– telefon: 503 843 876

– e-mail: [email protected]

Jak można nam pomóc?

– Modlić się za nas i za to co robimy.

– Przyjść na nasze spotkanie, wtedy wszystko potoczy się samo 🙂

– Zaproponować nowe posługi, które w miarę możliwości będziemy wypełniać.

– Zgłosić się do któregoś z wymienionych we wstępie zadań.