Diakonia moderacji

Grono odpowiedzialnych we wspólnocie. Powoływane przez Pasterza wspólnoty. Składa się z kilkunastu osób odpowiedzialnych za kluczowe obszary działania wspólnoty. Spotykamy się raz w tygodniu, w środę o 19.00 w kawiarence, pod przewodnictwem Księdza lub wyznaczonego wcześniej odpowiedzialnego.

Moderacja koordynuje wszystkie, zarówno krótko- jak i długofalowe działania wspólnotowe. Wspiera Pasterza w rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji dotyczących życia wspólnoty, m.in. w przygotowywaniu rocznego kalendarza wydarzeń we wspólnocie, organizowaniu rekolekcji, planowaniu spotkań wspólnotowych, koordynowaniu ewangelizacji i zaangażowań zewnętrznych, opiece nad Przymierzem, diakoniami, animatorami i grupkami.

Zakres odpowiedzialności poszczególnych członków moderacji oraz informacje kontaktowe znajdują się tutaj. Jeśli masz jakiś problem lub pytanie dotyczące wspólnoty i nie wiesz do kogo się zgłosić, prosimy o kontakt z nami!