Spotkania domowe

Category : Arek
Pierwszy drogowskazem nowego człowieka brzmi: Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem oraz jedyną drogą do Ojca – oddałem Mu swoje życie, aby nim kierował...Read detail
Category : Arek
Drugi drogowskaz nowego człowieka: Niepokalana Maryja – Matka Jezusa Chrystusa jest Oblubienicą Ducha Świętego; zawierzam Jej swoje życie – naśladuję Ją i z Nią rozważam tajemnice zbawienia w modlitwie różańcowej..Read detail
Category : Arek
Wypłyń na głębie - cudowny połów ryb dokonał się, bo Piotr posłuchał Jezusa. Posłuszeństwo i pokora to wejście w głębię Ducha Świętego, który jest w nas i chce przez nas działać...Read detail
Category : Arek
Kościół to wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym - jest jedynym środowiskiem życia, który może rozwijać się Nowy Człowiek - uczeń Jezusa; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy, uczestnicząc w spotkaniach i angażując się w różne działania ewangelizacyjne...Read detail
Category : Arek
Biblia jest księgą Słowa Bożego, które jest światłem życia - codziennie czytam i rozważam Słowo Pana, aby z pomocą Ducha Świętego realizować je w swoim życiu..Read detail
Category : Arek
Modlitwa jest naszym życiem, jest koniecznością, jest oddechem ludzkiego ducha Bożym Duchem. Gdy człowiek otworzy serce i zaprosi Jezusa jako Pana i Zbawiciela, pierwszą reakcją jest modlitwa, która nie jest odmawianiem formułek, zbiorem zaklęć, czy monologiem oczekiwań, ale jest dialogiem miłości między Bogiem a człowiekiem...Read detail
Category : Arek
Liturgia – to publiczna służba Bogu, oddawanie chwały Bogu przez lud Boży, czyli Kościół...Read detail
Category : Arek
Świadectwo słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się Jego świadkami; ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela...Read detail
Category : Arek
NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego co poniża jego godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji..Read detail
Category : Arek
Agape – czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w naszych sercach (Rz 5,5) dzięki, której człowiek może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie samego (KDK 24) dla Boga i bliźniego – jest najwyższą formą świadectwa i realizacji człowieka – dlatego podążając za Jezusem, naszym Mistrzem drogą nawrócenia, przekraczam swój egoizm, naśladuję Jezusa podejmując służbę we wspólnocie oraz wobec wszystkich w moim środowisku (oikos) zwłaszcza wobec najmniejszych i uciśnionych...Read detail
Category : Arek
„Pozwól, by łaska twego chrztu owocowała na drodze świętości. Pozwól, aby wszystko było otwarte na Boga i dlatego wybierz Jego, wybieraj Boga wciąż na nowo. Nie zniechęcaj się, ponieważ masz moc Ducha Świętego do tego, by świętość była możliwa. Ona w głębi jest owocem Ducha świętego w twoim życiu.” Franciszek..Read detail
Category : Arek
„Kościół nie jest klubem rzekomo doskonałych, lecz zgromadzeniem pojednanych grzeszników zmierzających do Chrystusa z wszystkimi ich ludzkimi słabościami.” Jan Paweł II..Read detail