• 6 czerwca 2023 at 20:00:06

20.00 Spotkanie wspólnoty (konferencja) (19.00 spotkanie animatorów)

O 20.00  Spotakanie wspólnoty

O 19.00 spotkanie animatorów w Kaplicy Zmartwychwstania.