• 13 kwietnia 2021 at 20:00:53

Jednego ci brakuje – spotkanie domowe

Dziś Słowo ukazuje nam człowieka, który nie zadawala się przykazaniami, chce czegoś więcej.
Jezus mówi – „Jednego Ci brakuje – sprzedaj wszystko co masz, rozdaj ubogim i pójdź za Mną”.

Plan spotkania