• 23 maja 2021 at 16:00:06

Dzień wspólnoty – godz. 16.00 w Świątyni Opatrzności Bożej

Dzień wspólnoty – niedziela 23 maja Eucharystia godz. 17.00 w Świątyni Opatrzności Bożej – spotykamy się pod krzyżem papieskim o godz. 16.00.