• 8 stycznia 2019 at 20:00:02

Eucharystia wspólnotowa

Zapraszamy na pierwsza w 2019 roku Eucharystię we wspólnocie. Szczególnie powitamy wszystkich absolwentów 38. Edycji Kursu Alpha.