• 4 grudnia 2018 at 20:00:00

Eucharystia wspólnotowa

Na początku każdego miesiąca gromadzimy się u źródła – na Eucharystii wspólnoty. W grudniu wchodzimy w Adwent – czas oczekiwania na przyjście Pana.