• 3 czerwca 2022 at 19:00:26

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc – rekolekcje EFFATHA – 3-5.06. Kanie Helenowskie

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”  (Dz. 1,8)
ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE REKOLEKCJE 
To jest link do świadectwa o. R. Cantalamessy – Nie bójcie się Ducha Świętego!  – Zachęcamy do wysłuchania tego świadectwa o Duchu Świętym. 
Rekolekcje EFFATHA – otwórz się! – 3-5 czerwca 2022 r.  –  odbywają się w czasie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
ZSTĄP DO JORDANU
Zanurzyć się w Jordanie to znaczy doświadczyć miłości Boga. Nim Jezus rozpoczyna swoją posługę, zstępuję do Jordanu, aby usłyszeć publiczną deklarację miłości Boga, która uzdatnia Go do misji. „Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Mk 1,11)
IDŹ DO DAMASZKU
Pójście do Damaszku to osobiste spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Ten, kto przeżył spotkanie z Jezusem, nie może przestać o tym mówić, ponieważ jego usta otwierają się dzięki obfitości serca.
PRZYJMIJ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO
Po śmierci Jezusa znaleźli salę na piętrze. To do niej, w dzień Pięćdziesiątnicy, wtargnął potężny wicher i niczym nieopanowany huragan owinął sto dwadzieścia osób, zgromadzonych na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa, uzdalniając je do bycia świadkami śmierci i zmartwychwstania.
IDŹ I BIEGNIJ
Idź do Emaus, by serce rozgorzało ogniem Słowa. Biegnij z radością w góry Judy.
Jeżeli nasze serca nie płoną ogniem Słowa, nie zdołamy rozpalić świata Ewangelią łaski.  Ewangelizowany, który otworzył  drzwi swego serca, biegnie, aby dać świadectwo o tym, co mu się przydarzyło. Czyni to z pośpiechem, dlatego, że przynagla go miłość Chrystusa (por. 2 Kor 5,14). Chrześcijaństwo  to nie religia krzyża, lecz religia mocy krzyża, która objawia się radością z odnalezienia skarbu, radością, która udziela się innym. *
W planie m.in.:

– 🎧 🎙 przeżycie i doświadczenie ewangelii Effatha
– 🍬👑💎odnalezienie w sobie obrazu Boga, którym chcemy dzielić się z innym
– 🎶 💦 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego ( czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego)
– 💨 🙏 Modlitwa Posłania

Poza tym czas na rozmowę, relację i wiele innych aktywności 

Link do zapisów: Rekolekcje ewangelizacyjne Effatha – otwórz się