• 1 lipca 2020 at 00:00:08

Ja zwyciężyłem świat – spotkanie domowe w lipcu

Każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go… Śpiewamy często tę piosenkę – modlitwę. I słusznie, bo ona przypomina nam, że jesteśmy powołani do zwycięstwa. Nie możesz przegrać życia. Oddać życie w ręce Pana, to zaufać Mu i przyjąć moc Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Śpiewajmy więc i módlmy się powierzając swoje życie Panu i otwierajmy się na Ducha Świętego.

Nagranie konferencji

Treść konferencji i plan spotkania