Materiały na czerwcowe spotkanie domowe

Konferencja na spotkania domowe – czerwiec 2023
Plan spotkania
Pieśni wybiera animator – odpowiednie do Słowa i okresu.
1. Modlitwa do Ducha Świętego:
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi,
którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków.
Amen
Pieśń do Ducha Świętego.
2. Uwielbienie (20 min)
3. Słowo Boże – Łk 12, 49-53
4. Ciche rozważanie Słowa Bożego – co Pan mówi do mnie? (7 min)
5. Czas dzielenia się Słowem Bożym. Słuchanie siebie nawzajem (nie dyskusja).
6. Pieśń Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i dziękczynienie
7. Słowo ks. Romana (konferencja)
8. Pogłębienie
9. Prośby, modlitwa wstawiennicza, (można też odmówić Litanię do Serca Pana Jezusa
10. Jezu Jedyny Pasterzu…
11. Ojcze nasz…
Spotkanie kończy modlitwa za ewangelizację i modlitwa Ojcze nasz, trzymając się za ręce,
zwróceni na zewnątrz, co ukazuje nasze pragnienie ewangelizacji. W ten sposób przechodzi się
od przyjdź (ucz się naśladować Jezusa) do pójdź (ogłaszaj Go wszystkim, począwszy od twojego
oikos)