• 8 czerwca 2021 at 20:00:34

Msza prymicyjna księdza Karola Oknińskiego – parafia św. Jakuba o godzinie 20:00