• 23 maja 2023 at 20:00:30

Spotkania domowe

Konferencja na spotkania domowe – maj 2023

Plan spotkania

Pieśni wybiera animator – odpowiednie do Słowa i okresu.

1. Modlitwa do Ducha Świętego: Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen Pieśń do Ducha Świętego.

2. Uwielbienie (20 min)

3. Słowo Boże – J 2, 1-12

4. Ciche rozważanie Słowa Bożego – co Pan mówi do mnie? (7 min)

5. Czas dzielenia się Słowem Bożym. Słuchanie siebie nawzajem (nie dyskusja).

6. Pieśń Matko, która nas znasz i dziękczynienie

7. Słowo ks. Romana (konferencja)

8. Pogłębienie

9. Prośby, modlitwa wstawiennicza, Litania Loretańska

10. Jezu Jedyny Pasterzu…

11. Ojcze nasz…

Spotkanie kończy modlitwa za ewangelizację i modlitwa Ojcze nasz, trzymając się za ręce, zwróceni na zewnątrz, co ukazuje nasze pragnienie ewangelizacji. W ten sposób przechodzi się od przyjdź (ucz się naśladować Jezusa) do pójdź (ogłaszaj Go wszystkim, począwszy od twojego oikos)