• 10 października 2023 at 19:00:32

Spotkania domowe

Materiały na spotkania domowe są na kanale YT Wody Życia.
Są dwie konferencje – jedna dla studentów i jedna dla pracujących:
Plan spotkania (wspólny):
1. Modlitwa do Ducha Świętego (opcjonalnie śpiew) Wspólnie czytamy: Stajemy przed Tobą Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; Zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy razem mogli podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, Który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków, Amen
2. Uwielbienie: Dziś jest czas… Chcę wywyższać Imię… Otwórz me oczy…
3. Słowo Boże – 1J 4,7-16 i modlitwa słowem w ciszy – 5 minut
4. Dzielenie się słowem – bez pouczania, dyskusji i krótko – 15 minut
5. Dziękczynienie – Jak dobrze jest dziękować Ci Panie – spontanicznie
6. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony… śpiew
7. Konferencja ks. Romana – film – uważnie wysłuchać
8. Dzielenie się po konferencji – Twoje świadectwo o Jezusie
9. Śpiew – Panie, Ty jesteś światłością mej duszy niech ciemność ma…
10. Teraz prośby i wstawiennictwa
1. Ojcze nasz… Jezu jedyny Pasterzu Jezu, jedyny Pasterzu Twojej owczarni, Ty, który wezwałeś nas wszystkich, aby uczynić nas rybakami ludzi, spraw, abyśmy stali się odpowiedzialni za misję, nam powierzoną. Otwórz nam horyzonty całego świata, spraw, byśmy potrafili usłyszeć nieme błagania wielu braci, którzy w ciemnościach Ciebie szukają, prosząc o światło prawdy i gorącą miłość. Poprzez Twoją drogocenną Krew, wylaną za nas i dla zbawienia wszystkich, pozwól nam odpowiedzieć na Twoje wezwanie w taki sposób, abyśmy mogli Ci ofiarować cały świat zewangelizowany. Błagamy Cię o to za wstawiennictwem Maryi, Twojej i naszej Matki, której zawierzamy tę naszą modlitwę. Amen
Diakonia Moderacji