• 30 stycznia 2024 at 19:00:20

Spotkania domowe

Plan spotkania

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Uwielbienie – 15 min (Gdy się Chrystus rodzi, Przybieżeli do Betlejem)

3.Słowo Boże – Ef 4, 11-15 Rozważania w ciszy – 5 min Dzielenie się Słowem – 15 min. Pójdźmy wszyscy do stajenki

4. Konferencja ks. Romana Dzielenie się treścią konferencji

5. Dziękczynienie – Jak dobrze jest dziękować Ci Panie

6. Prośby – Szukajcie wpierw Królestwa Bożego Wstawiennictwo – Jezu Tyś jest światłością mej duszy

7. Modlitwa za Ojczyznę

8. Ojcze nasz

9. Jezu jedyny Pasterzu

 

Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi) Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.