• 13 lutego 2024 at 19:00:23

Spotkania domowe

Konferencja wtorek:   https://studio.youtube.com/video/P5oaY111ut0/edit

Konferencja sektory rodzinne: https://www.youtube.com/watch?v=P5oaY111ut0

 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Uwielbienie: Pan blisko jest, oczekuj Go … śpiew Blisko jest Króleswo Boże nawracajcie się….. Godzien, o godzien… Uwielbienie spontaniczne… języki

3. Odczytanie słowa Bożego: Grupki wtorkowe i studenci –Mk 1,14-20

4. Modlitewne rozważanie słowa Bożego – 10 min.

5. Dzielenie się słowem Bożym bez dyskutowania – 20 min.

6. Blisko jest Królestwo Boże…

7. Konferencja ks. Romana

8. Dzielenie się treścią konferencji (o swoim nawróceniu, owocach i Królestwie Bożym w Twoim życiu)

9. Modlitwa – pieśń: „Jak dobrze jest dziękować Ci Panie…”, modlitwa spontaniczna

10. Prośby i modlitwa wstawiennicza

11. Ojcze nasz…, „Jezu jedyny Pasterzu Twojej owczarni…”

12. Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi