• 14 czerwca 2022 at 19:00:45

Spotkania domowe grupek pracujących. Grupki studencki spotkanie w kościele

CZERWIEC 2022 – SERCE MOJE WEDŁUG SERCA TWEGO

1. Modlitwa do Ducha Świętego

Stajemy przed Tobą Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; Zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy razem mogli podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, Który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków, Amen

Uwielbienie – 15 min.

2. Dzielenie się: Co Jezus zrobił w ostatnim czasie dla mnie, a co ja dla Niego.

3. Pieśń – Serce wielkie nam daj zdolne objąć cały świat (wszystkie zwrotki)

4. Odczytać Słowo – Kol 3,12-17 w ciszy rozważamy, co do mnie mówi Pan – 5min – potem osobiste dzielenie się słowem otrzymanym bez pouczania i dyskusji – około 30 min

5. Modlitwa dziękczynna spontaniczna jako odpowiedź na Słowo…

6. Konferencja ks. Romana – odsłuchać uważnie

7. Pieśń – Serce wielkie nam daj zdolne objąć świat – wszystkie zwrotki

8. Prośby – wstawiennictwo

9. Ojcze nasz – Jezu jedyny Pasterzu… benedykcja