• 11 stycznia 2022 at 19:00:06

Spotkania domowe grupek pracujących. Grupki studenckie spotkanie w kościele g. 20.00