• 8 lutego 2022 at 20:00:25

Spotkania domowe grupek pracujących. Studenci – spotkanie w kościele o 20.00

Luty 2022 – Jesteś posłany – jest misja   – kliknij na napis obok, żeby otworzyć materiały.