• 18 grudnia 2018 at 20:00:39

Spotkania domowe wszystkich komórek

18 grudnia wszyscy członkowie wspólnoty mają spotkania domowe.