• 17 listopada 2020 at 20:00:20

Spotkania domowe – jeden Bóg, jedna wiara, jeden chrzest

Jesteśmy powołani przez Jezusa. To On nas wybrał – dlatego jesteśmy w tej wspólnocie, tak jak powołał Szymona, Andrzeja, Jana, Mateusza, Tomasza, Bartłomieja… tak powołał ciebie. Powołanie jest zaproszeniem do przyjaźni z Jezusem. On nazywa nas przyjaciółmi, jest naszym przyjacielem. Jezus – Przyjaciel. On nadaje nowy charakter naszemu życiu. Tak było z apostołami i tak jest teraz. Ten charakter to nowość życia w Duchu Świętym. On zapowiedział przyjście Ducha Świętego i powiedział do uczniów – Weźmijcie Ducha Świętego. Nie przyjmijcie, ale weźmijcie. Gdy Duch Święty zstąpi na was będziecie moimi świadkami. I my jesteśmy świadkami Jezusa wszędzie – w domu, w pracy, na uczelni czy w szkole, wszędzie, w różnych miejscach i to jest misja.

Tekst konferencji i plan spotkania domowego

 

Konferencja na spotkanie dla Rodzin