• 18 czerwca 2019 at 20:00:59

Spotkania domowe komórek

W tym dniu wszystkie komórki Wody Życia spotykają się po domach.