• 15 listopada 2022 at 19:00:36

Spotkania domowe (wszystkie grupki)

Materiały na spotkania domowe zamieszczone są na kanale YT Wody Życia
Konferencja dla studentów: https://www.youtube.com/watch?v=KdTuVD7uSqU
Konferencje dla wtorku są dwie – dłuższa i krótsza (do wyboru)
Plan spotkania domowego  w listopadzie.
1. Modlitwa do Ducha Świętego 2. Uwielbienie (20 min) 3. Słowo Boże – Dz 2 , 42-47 4. Ciche rozważanie Słowa Bożego – co Pan mówi do mnie? (7 min) 5. Czas dzielenia się Słowem Bożym. Słuchanie siebie nawzajem (nie dyskusja). 6. Pieśń i dziękczynienie 7. Słowo ks. Romana (konferencja) 8. Modlitwa próśb. 9. Jezu Jedyny Pasterzu… 10. Ojcze nasz…