• 2 kwietnia 2019 at 20:00:00

Spotkania domowe

W tym dniu wszystkie komórki wspólnoty mają spotkania domowe.