• 19 stycznia 2021 at 20:00:52

Spotkanie domowe – termin 2.

Spotkanie domowe w styczniu 2021 roku. Jesteście światłością w Panu

Plan spotkania

Wersja audio:

Konferencja na spotkania wspólnot rodzinnych