• 1 października 2020 at 00:00:15

Życie w Duchu Świętym – spotkanie domowe grupek w październiku

Człowiek duchowy to człowiek, który na tron swojego życia zaprosił Jezusa. Jezus jest jego Panem. Jest oddany i poddany Duchowi Świętemu. Żyje w świecie – realizuje cele życiowe, rodzinne, zawodowe ale czyni to na chwałę Boga i jest świadkiem Jezusa tam gdzie jest, w swoim środowisku, w swoim Oikos. Doświadcza wolności serca i jest zdolny do miłości z całym rozmachem.

Nagranie konferencji

Tekst konferencji i plan spotkania