Lista dystrybucyjna

Lista jest narzędziem komunikacji wewnątrz wspólnoty Woda Życia. Administratorem listy jest diakonia medialna Wody Życia, a sama lista ma formę Grupy dyskusyjnej Google, wraz ze wszystkimi obowiązującymi w tym serwisie prawami i zasadami. Lista jest moderowana, to znaczy: wiadomości są czytane przed publikacją i weryfikowane pod kątem zgodności z poniższymi zasadami.

Członkiem listy może być jedynie osoba aktualnie uczestnicząca w spotkaniach grupki w ramach wspólnoty. Wyjątki od tej reguły oraz dodatkowe adresy dołączane są do listy za zgodą ks. Romana. Dołączenie do listy odbywa się przez zgłoszenie do diakonii medialnej. Z listy można wypisać się samemu przez wejście w link dostarczany w stopce każdej wiadomości.

 

1. Cele istnienia listy

a) Przekazywanie wspólnocie intencji modlitewnych.

b) Dzielenie się doświadczeniem wiary – świadectwa.

c) Odczytywanie ogłoszeń odpowiedzialnych dotyczących wspólnoty.

d) Ogłoszenia mieszkaniowe i dotyczące pracy.

e) Zwracanie się o pomoc w konkretnych, osobistych sytuacjach.

f) Ogłoszenia o różnych oddolnych inicjatywach wspólnotowych – wyjazdy, łyżwy, rowery (nie mogą kolidować z wydarzeniami wspólnotowymi).

 

2. Zasady użytkowania

a) Każdy list musi być podpisany imieniem i nazwiskiem.

b) Temat listu musi jednoznacznie wskazywać na treść.  Obowiązuje kultura słowa i zwięzłość. Unikamy stwierdzeń typu ,,Pilne”, „Uwaga”, wielokrotnych wykrzykników oraz tekstów pisanych w całości wielkimi literami.

c) List może zawierać grafikę oraz załączniki, które łącznie nie przekraczają 3MB.

d) Zakaz przesyłania odnośników do stron internetowych, nagrań audio/wideo, artykułów, rozważań czy opinii.

e) Nie przesyłamy reklam komercyjnych ani nie promujemy działalności finansowej osób spoza wspólnoty.

f) Nie przesyłamy listów ,,łańcuszkowych”, ogłoszeń typu,,przekaż 1% podatku”, petycji, próśb o wsparcie finansowe różnych inicjatyw, fundacji, organizacji, zbiórek oddawania krwi itd.

g) Nie wspieramy mieszkania koedukacyjnego. Propozycje zamieszkania wspólnie kobiet i mężczyzn (niebędących w związku małżeńskim) będą odrzucane.

h) Ogłaszamy inicjatywy niekolidujące z kalendarzem wspólnoty i niesprzeczne z moralnością chrześcijańską. Osoba ogłaszająca musi brać udział w danym wydarzeniu.

i) Jeżeli jakaś inicjatywa nie spełnia punktów powyżej ale zostanie wcześniej uzgodniona i zaakceptowana przez naszego Duszpasterza, należy na początku takiej wiadomości napisać, „wiadomość jest przesłana za zgodą ks. Romana.”

j) Chronimy wzajemnie nasze dane osobowe – nie dodajemy w pasku adresatów dodatkowych adresów widocznych dla wszystkich, nie publikujemy danych pozwalających zidentyfikować kogoś bez jego wyraźnej zgody.

 

3. Zapisy na listę dystrybucyjną oraz pytania związane z moderowaniem listy

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i e-mail osoby zgłaszanej oraz imię i nazwisko animatora grupki wraz z patronem grupki. W przypadku, kiedy animator zgłasza osobę ze swojej grupki wystarczy tylko imię, nazwisko i e-mail zgłaszanej osoby.

Pod adres diakonii nadsyłajmy też wątpliwości, pytania i propozycje związane z działaniem listy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Wodzie Życia: http://wodazycia.pl/dane-osobowe/