We wspólnocie od samego początku działa grupa osób starszych, wywodząca się ze wspólnoty Zmartwychwstały Pan założonej przez ks. Romana. Tworzą one kilka grupek, nazywanych przez nas Sektorem 50+. Przez lata do Zmartwychwstałego Pana dołączyło szereg mieszkańców parafii św. Jakuba i sąsiednich, a także starsi absolwenci Kursu Alpha i innych naszych ewangelizacji.

Sektor 50+ jest szczególnie zaangażowany w modlitwę za całą wspólnotę, szczególnie w diakonię modlitwy wstawienniczej. Podczas wtorkowych spotkań przedstawiciele tej grupy rozdają wchodzącym fragmenty Słowa Bożego. W ten symboliczny sposób uczymy się przekazywania sobie Słowa w sposób pokorny i pogodny. Podczas ewangelizacji przedstawiciele „50+” bardzo często ogarniają wydarzenie modlitwą osłonową, a także wspierają poprzez swoje świadectwo czy zaangażowanie w posługę modlitwy.

 

Świadectwo Joli:

Bóg łaskawy jest dla wszystkich — dla wszystkich świeci Jego słońce.  Jednak nie do wszystkich mówi tym samym językiem. Dlatego, gdy znalazłam się  na spotkaniu wspólnoty Woda Życia (październik 2010), nie od razu trafiłam na swoje miejsce. Tu młodzi wielbili Boga pieśnią. Tu rozważali Jego Słowo. Tu dzielili się tym, co On mówił do każdego. Wreszcie, tu modlili się wstawienniczo za każdego, który poprosił. Spotykano się raz w tygodniu, we wtorki o 20:00. Pierwsze spotkanie miesiąca było poświęcone Eucharystii, ku umocnieniu i jedności każdego członka i całej wspólnoty. Kolejne budowały każdego i formowały do przyjęcia charyzmatu ewangelizacji oraz do posługi wewnątrz Wody Życia i w oikos, czyli środowisku każdego wspólnotowicza.

Wciągnęło mnie to i otworzyłam się na wszelkie dobrodziejstwa tu organizowane. Nieśmiało zjawiłam się na weekendowym Kursie Filip (2010), gdzie ze wzruszeniem spotkałam Jezusa i bez wahania oddałam Mu swoje życie, przyjmując jako mojego Pana. Płynąc ze wspólnotowym prądem i uczestnicząc w kolejnych wyjazdach, poznawałam siebie i Jezusa, poprzez doświadczenie uzdrowienia, uwolnienia, uzdolnienia do służby, wielbienia Boga, który objawiał się w każdym zadaniu. Dostając tak wiele, zapragnęłam dawać. Wzięłam udział w warsztatach modlitwy wstawienniczej i od tego zaczęło się moje zadanie świadomej posługi modlitewnej, we wspólnotowej diakonii. Młodzi potrzebowali, by ich trudne zadania powierzać Jezusowi, który widząc naszą wiarę i jedność obdarzał łaskami. To, co było nie spełnione w moim środowisku, zaczęło się realizować. Moja córka zawarła sakramentalny związek małżeński (2011). Ja bezboleśnie weszłam w trzeci wiek, przyjmując zasłużoną emeryturę (2012). Mieszkanie, nie remontowane od lat,  przeszło gruntowny remont  i moje zdrowie zostało podreperowane (2013).

W 2015 r. zaczęła się moja wspólnotowa przygoda z ewangelizacyjnym kursem Alpha. Wchlupnięto mnie w to zadanie i, mimo głębokiej wody, nie zakończyło się, trwa nadal.

Od 2016 roku w parafii św. Jakuba organizowany jest Kurs Alpha 50+ prowadzony przez naszych najstarszych członków. W 2019 roku rozpoczniemy szóstą jego edycję!

Do grup 50+ można dołączyć przychodząc na spotkanie wtorkowe i ,,Pierwsze kroki” dla nowych osób. Tam dowiesz się więcej!