Spotkania domowe

Category : admin
„Idźcie oto was posyłam” – to temat pierwszej konferencji w nowym roku 2018-2019. Cały rok po naszym XX-leciu będzie w temacie - ROZPAL NA NOWO CHARYZMAT...Read detail
Category : Arek
„Jak Ojciec mnie posłał – tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego.” J 20, 21-22. Wszystko rozpoczęło się od zesłania Ducha Świętego. Apostołowie byli razem z Maryją, modlili się i Duch Święty zstąpił na nich.....Read detail
Category : Arek
Bądź hojny i pozwól, aby Duch Święty mógł przez ciebie działać. Miej serce sługi podobne do serca Jezusa. „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 4)...Read detail
Category : Arek
Materiały na spotkania domowe animatorów z opiekunami...Read detail
Category : Arek
Świadectwo wiary to przywilej i obowiązek każdego chrześcijanina. Nie możemy ukrywać wiary – nie możemy bać się ośmieszenia, odrzucenia, krytyki. Wiara nie jest naszą własnością prywatną – jest darem Boga, którym mamy dzielić się z innymi...Read detail
Category : Arek
Kościół nie jest klubem rzekomo doskonałych, lecz zgromadzeniem pojednanych grzeszników, zmierzających do Chrystusa z wszystkimi ich ludzkimi słabościami. Komórka to mała grupa osób nieustannie się rozmnażająca i wzrastająca wewnątrz której istnieją relacje OIKOS, która stara się ewangelizować, formowa uczniów, i realizować własną posługę w codziennych relacjach...Read detail
Category : Arek
Konferencja ks. Romana na spotkania domowe animatorów. Są one częścią cyklu, w którym czytamy adhortację Papieża Franciszka o powołaniu do świętości. Druga konferencja dotyczy rozważania Ojca Świętego odnośnie do zagrożeń na drodze do świętości...Read detail
Category : Arek
Konferencja ks. Romana na spotkania domowe komórek...Read detail
Category : Arek

Dary łaski – charyzmaty nie są dla wybranych, wyjątkowych ludzi. Bóg obdarza wszystkich darami, które służą dobru Kościoła i każdemu z nas i każdego z nas wyposaża, abyśmy w posłudze misji Kościoła charyzmatycznie posługiwali.

..Read detail
Category : Arek

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1)

..Read detail
Category : Arek
Jan Chrzciciel gdy ludzie pytali go czy jest Mesjaszem powiedział „nie jestem, ale idzie mocniejszy ode mnie; ja was chrzczę wodą, a On was będzie chrzcił Duchem Świętym.” Jezus gdy odchodził do Ojca przykazał uczniom, aby przebywali razem w oczekiwaniu spełnienia się obietnicy Ojca i powiedział: „wkrótce będziecie ochrzczeni Duchem Świętym”...Read detail
Category : Arek
Misja Syna Bożego na świecie koncentruje się wokół przywrócenia człowiekowi prawdziwego oblicza – człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tak więc Jezus przychodzi na świat aby poprzez Paschę czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócić świętość człowiekowi, która jest głęboko wpisana w jego naturę. Bóg nas stworzył jako świętych – utraciliśmy świętość przez grzech. Świętość jest dla każdego. Jest stanem spełnienia i szczęśliwości, której pragnienie jest w każdym z nas...Read detail
Category : Arek
Majówka w Mocy Ducha Świętego to spotkanie modlitewne przy kapliczce organizowane przez małą grupę  - komórkę Wody Życia  w określonym dniu. Należy wybrać kapliczkę, umówić się (dzień i godzina), wpisać do arkusza poniżej termin spotkania, tak aby informacja dotarła do innych (chętnych), zaprosić pobliskich mieszkańców wywieszając w odpowiednim miejscu zaproszenie na spotkanie. Proszę wydrukować  kilka egzemplarzy programu - dla każdego uczestnika.
LINK DO TABELKI ..Read detail
Category : Arek

1 Kor 14: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten zaś, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. (…) Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. (…) Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.

..Read detail

Materiały i pliki