Spotkania domowe

Category : Arek
Są ludzie, którzy mówią, że przykazania ich ograniczają, godzą w ich wolność. Tyle nakazów i zakazów można znaleźć w Biblii. Przecież mamy być wolni – wolność jest najważniejsza. Wolność czynią wartością nadrzędną. Jezus mówi - ci, którzy Mnie miłują zachowują przykazania, żyją według nich. Miłość i przykazania, prawo. W tym roku będziemy na spotkaniach domowych rozważali i zastanawiali się nad Dekalogiem, czyli nad przykazaniami Bożymi...Read detail
Category : Arek
Pierwsze przykazanie to pierwszy drogowskaz, który ukazuje nam przestrzeń wiary, nadziei i miłości – kto jest naszym Bogiem. Wyznajemy, że naszym Bogiem jest jedyny Bóg Jahwe – Bóg Ojciec, Syn Boży, Jezus Chrystus i Duch Święty – Paraklet. Trójca Przenajświętsza – jeden Bóg. Drugie przykazanie mówi nam o imieniu Boga, które człowiek powinien wypowiadać z szacunkiem i miłością. Jesteśmy wezwani przez wiarę, aby wielbić Boga ustami, wyznawać Jego święte Imię – w uwielbieniu jest wielka miłość i moc. Człowiek jest stworzony, aby wielbić Boga...Read detail
Category : Arek
W Dekalogu, trzy pierwsze przykazania dotyczą naszej relacji z Bogiem. Pierwsze przykazanie - wyznajemy, że naszym Bogiem jest jedyny Bóg Jahwe – Ojciec, Syn i Duch Święty, który objawia się nam i przychodzi do nas najpełniej w Jezusie Chrystusie. Drugie przykazanie to nasza relacja z Bogiem, w której wyrażamy szacunek i miłość, unikając wypowiadania imienia Boga bezmyślnie. Jesteśmy powołani aby wielbić Boga i oddawać Mu chwałę i cześć. Trzecie przykazanie, które teraz będziemy poznawać, mówi nam, że jest dzień, który należy do Boga. Jest to święty dzień, a człowiek w tym dniu ma świętować, oddawać chwałę Bogu i powstrzymywać się od pracy...Read detail
Category : Arek
Czwarte przykazanie brzmi – Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie (Wj 20, 12). Jesteśmy powołani do miłości wobec ludzi. Pierwszy krąg to ci, którzy są najbliżej nas. To ci, z którymi łączy nas pokrewieństwo, przynależność, a więc rodzice, rodzeństwo, krewni - rodzina...Read detail
Category : Arek
Życie ludzkie jest święte…Sam Bóg jest Panem życia od początku do końca. „Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.” Pismo święte mówi dużo o życiu jako bezcennym darze i o śmierci, która zagraża nam – życie idzie ku śmierci, ale Jezus pokonał śmierć na krzyżu. Teraz śmierć jest bramą do pełni życia w wieczności. Prawo Boże chroni człowieka – chroni życie. W Kazaniu na Górze Jezus przypomina przykazanie piąte - nie zabijaj – i dodaje do niego zakaz gniewu, nienawiści i odwetu, a nawet żąda miłości nieprzyjaciół...Read detail
Category : Arek
Nie cudzołóż – to znaczy masz prawo i obowiązek kochać czystą miłością drugiego człowieka, a on ciebie… Czystość to wymóg miłości – bez czystości nie ma miłości...Read detail
Category : Arek
Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską...Read detail
Category : Arek
Zwykle mówi się, że to przykazanie zabrania kłamstwa. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że ósme przykazanie zabrania fałszowania prawdy w relacjach z innymi ludźmi. Tu chodzi o coś więcej. Człowiek powołany jest, aby szukał prawdy, poznawał prawdę, prawdą żył i o niej świadczył. Prawda jest naszym powołaniem. Prawda jest w życiu człowieka tak ważna jak miłość. Bez miłości nie można żyć. Bez prawdy nie można żyć...Read detail
Category : Arek
Pożądliwość to nieuporządkowane pragnienie dóbr materialnych, zmysłowych lub władzy nad innymi, skutkujące egoistycznym, przedmiotowym traktowaniem innych osób i odrzuceniem wszelkiego dobra. W teologii mianem pożądliwości określa się konsekwencję grzechu pierworodnego polegającą na skłonności do grzechu. Sama pożądliwość nie jest grzechem. Wpływa jednak na rozwój uczucia i wolną wolę, wybierające to, co daje natychmiastową przyjemność, chwilową korzyść przy równoczesnym lekceważeniu dobra bliźnich, ale i swego dobra. Jest ona jedną z pokus, źródłem do grzechów osobistych, popełnianych w wyniku złego korzystania z posiadanych zdolności. Pragnienia człowieka same w sobie są dobre. Jednak nie zachowanie właściwej miary w ich zaspakajaniu jest postępowaniem niewłaściwym...Read detail

Spotkania wtorkowe

[4.10] Homilia na Inaugurację roku akademickiego

[11.10] Wizja wspólnoty – konferencja ks. Romana

[18.10] Słowo przed wyjściem do akademików – ks. Andrzej

[25.10] Zachęta do uwielbienia – oglądanie Pana – Maciej Wolski

[08.11] Homilia – sługa użyteczny, czy nieużyteczny?

[15.11] Konferencja – spotkanie z Jezusem we wspólnocie

[29.11] Homilia – całe twoje życie jest Adwentem

[20.12] Jak dobrze przeżyć Święta

[27.12] Boże Narodzenie i pusty grób

[10.01] Homilia

[17.01] Duch Święty – konferencja pierwsza (J 3)

[7.02] Homilia – człowiek na obraz Boga

[14.02] Duch przychodzi z pomocą naszej słabości

[21.02] Konferencja dla mężczyzn – Kamil Gradowski

[21.02] Konferencja dla kobiet – Ania Szpindler

[28.02] Wieczór pokutny – konferencja

[07.03] Eucharystia w 19. rocznicę powstania wspólnoty – ks. Piotr Marchalewski

[14.03] Przebaczenie i uzdrowienie – Gabrysia Falkowska

[21.03] Konferencja dla męższczyzn – ks. Roman

[21.03] Konferencja dla kobiet – M. Kwiatkowska

[28.03] Wiara i patriotyzm – M. Jurek

[11.04] Wielki Tydzień – ks. Roman

[18.04] Konferencja dla kobiet – M. Grabowska

[18.04] Konferencja dla mężczyzn – W. Grabowski

 

Świadectwa o wspólnocie

[4.10] Arek Męcel

[11.10] Ewa Janiszewska

[18.10] Gosia Pietrzyk

[25.10] Piotr Kobza

[8.11] Agnieszka Janczura

[15.11] Grzegorz Guzel

[22.11] Gosia Szczepanek

[29.11] Justyna Domeradzka

[06.12] Agata Rakowska

[20.12] Justyna Pawłowska

[10.01] Ania Majda

[17.01] Ilona Ligocka

[24.01] Sylwia Sosnowska

[31.01] Konrad Burz

[7.02] Ania Dąbrowicz

[7.03] Magda Żerdzińska

[5.04] Świadectwa podczas rekolekcji w parafii św. Jakuba

 

Spotkania Przymierza – Szkoła Ewangelizacji

[11.10] Wezwani do ewangelizacji

[08.11] Czym jest kerygmat?

[06.12] Co to znaczy głosić kerygmat?

[7.02] Świadectwo kerygmatyczne

[21.03] Świadectwa po ewangelizacji w Szczecinku

Spotkania Przymierza – szkoła Liderów

[25.10] Pierwszy filar

[15.11] Służba

[17.01] Świadectwo (Ewa Janiszewska i Agata Ślusarczyk)

[31.01] Objaśnianie (Arek Męcel i Mariusz Sztompka)

[28.02] Kto może być liderem (Ania Majda)

[07.03] Eucharystia i adoracja w życiu Lidera (Ania Majda)

Spotkania Przymierza – ks. Roman

[22.11] Idżcie i głoście

[07.03] Spotkanie w 19. rocznicę powstania wspólnoty

[09.05] Jak przygotować i prowadzić rejonowy dzień wspólnoty

Spotkania Przymierza – sobota (rozważamy wystąpienia p. Franciszka z ŚDM)

[15.10] Pamięć i tożsamość – rozważanie ks. Romana

[26.11] Działanie Boga i nasza odpowiedź – rozważanie ks. Romana