Nasze wydarzenia

24
Wrzesień'19

Pielgrzymka do Libanu

  • 24 września 2019 at 00:00:05
31
Sierpień'19

Zlot Wspólnoty Woda Życia w Czarnej Górze

  • 31 sierpnia 2019 at 15:00:24
23
Sierpień'19

Rekolekcje ,,Powołani do miłości”

  • 23 sierpnia 2019 at 18:00:24
17
Lipiec'19

Warsztaty modlitwy wstawienniczej

  • 17 lipca 2019 at 19:30:58
13
Lipiec'19

Eucharystia w Archikatedrze

  • 13 lipca 2019 at 19:00:59

Materiały na spotkania

Category : Arek

Świętość to powołanie każdego człowieka bez wyjątku. Najpierw trzeba uwierzyć w Jezusa – otworzyć się i zaprosić Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. On daje nam Ducha Świętego, który prowadzi nas drogą wiary i wewnętrznie przemienia. On sprawia, że rozpoznajemy nasze powołanie w konkrecie i zaczynamy je realizować. Duch Święty napełnia nasze serca miłością Boga (Rz 5,5) – uzdalnia nas do miłości na miarę Jezusa – miłości cierpliwej, hojnej, heroicznej – miłości, która przekracza granice naszego ogródka – naszego „ego” – miłości, która przebacza i błogosławi nieprzyjaciół; miłości, która wzrusza się głęboko widząc człowieka śmiertelnie zranionego, który leży przy drodze – jak ten Samarytanin – Jezus.

..Read detail
Category : Arek

Czym jest dar języków? Jest to najbardziej powszechny dar i najbardziej znany. Paweł Respiro w książce „Modlitwa językami” pisze tak: „modlitwa językami to dar od Boga, to łaska, która polega na tym, że człowiek modli się do Stwórcy używając języka zupełnie nieznanego. Chwaląc Pana osoba daje się prowadzić Duchowi Świętemu, poddaje się Jego natchnieniom i wypowiada słowa i samogłoski, które same w sobie nic nie znaczą. Jest więc to w pewnym sensie modlitwa kontemplacyjna, człowiek zwraca się do Boga nie za pomocą słów czy pojęć, które mają konkretne znaczenie, ale wchodzi w bezpośrednią jedność z Panem. Jest to jedność miłości.”

..Read detail
Category : Arek

1 Kor 14: „Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! Ten zaś, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. (…) Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje buduje Kościół. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. (…) Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.

..Read detail
Category : Arek
Majówka w Mocy Ducha Świętego to spotkanie modlitewne przy kapliczce organizowane przez małą grupę  - komórkę Wody Życia  w określonym dniu. Należy wybrać kapliczkę, umówić się (dzień i godzina), wpisać do arkusza poniżej termin spotkania, tak aby informacja dotarła do innych (chętnych), zaprosić pobliskich mieszkańców wywieszając w odpowiednim miejscu zaproszenie na spotkanie. Proszę wydrukować  kilka egzemplarzy programu - dla każdego uczestnika.
LINK DO TABELKI ..Read detail
Category : Arek
Misja Syna Bożego na świecie koncentruje się wokół przywrócenia człowiekowi prawdziwego oblicza – człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tak więc Jezus przychodzi na świat aby poprzez Paschę czyli mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywrócić świętość człowiekowi, która jest głęboko wpisana w jego naturę. Bóg nas stworzył jako świętych – utraciliśmy świętość przez grzech. Świętość jest dla każdego. Jest stanem spełnienia i szczęśliwości, której pragnienie jest w każdym z nas...Read detail
Category : Arek
Jan Chrzciciel gdy ludzie pytali go czy jest Mesjaszem powiedział „nie jestem, ale idzie mocniejszy ode mnie; ja was chrzczę wodą, a On was będzie chrzcił Duchem Świętym.” Jezus gdy odchodził do Ojca przykazał uczniom, aby przebywali razem w oczekiwaniu spełnienia się obietnicy Ojca i powiedział: „wkrótce będziecie ochrzczeni Duchem Świętym”...Read detail
Category : Arek

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.” (Hbr 11,1)

..Read detail
Category : Arek

Dary łaski – charyzmaty nie są dla wybranych, wyjątkowych ludzi. Bóg obdarza wszystkich darami, które służą dobru Kościoła i każdemu z nas i każdego z nas wyposaża, abyśmy w posłudze misji Kościoła charyzmatycznie posługiwali.

..Read detail
Category : Arek
Konferencja ks. Romana na spotkania domowe komórek...Read detail
Category : Arek
Konferencja ks. Romana na spotkania domowe animatorów. Są one częścią cyklu, w którym czytamy adhortację Papieża Franciszka o powołaniu do świętości. Druga konferencja dotyczy rozważania Ojca Świętego odnośnie do zagrożeń na drodze do świętości...Read detail
Category : Arek
Kościół nie jest klubem rzekomo doskonałych, lecz zgromadzeniem pojednanych grzeszników, zmierzających do Chrystusa z wszystkimi ich ludzkimi słabościami. Komórka to mała grupa osób nieustannie się rozmnażająca i wzrastająca wewnątrz której istnieją relacje OIKOS, która stara się ewangelizować, formowa uczniów, i realizować własną posługę w codziennych relacjach...Read detail
Category : Arek
Świadectwo wiary to przywilej i obowiązek każdego chrześcijanina. Nie możemy ukrywać wiary – nie możemy bać się ośmieszenia, odrzucenia, krytyki. Wiara nie jest naszą własnością prywatną – jest darem Boga, którym mamy dzielić się z innymi...Read detail
Category : Arek
Materiały na spotkania domowe animatorów z opiekunami...Read detail
Category : Arek
Bądź hojny i pozwól, aby Duch Święty mógł przez ciebie działać. Miej serce sługi podobne do serca Jezusa. „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 4)...Read detail
Category : Arek
„Jak Ojciec mnie posłał – tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego.” J 20, 21-22. Wszystko rozpoczęło się od zesłania Ducha Świętego. Apostołowie byli razem z Maryją, modlili się i Duch Święty zstąpił na nich.....Read detail

Statut i ważne dokumenty

Galeria

image

Spotkanie Wspólnoty

image

20-lecie Wody Życia

image

Rekolekcje studenckie

image

Kurs Alpha

image

Marsz w Zakopanem

Kontakt

Adres

Grójecka 38, Warszawa

Email

kontakt.wodazycia@gmail.com

Copyright © 2018 Woda Życia. Wszelkie prawa zastrzeżone