Jesteśmy wspólnotą działającą w parafii rzymskokatolickiej św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza w Warszawie. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 20.00 w budynku kościoła. Naszym duszpasterzem jest ks. prałat Roman Trzciński, duszpasterz akademicki, wieloletni moderator Ruchu Światło-Życie. Pochodzimy z różnych środowisk i miast z całej Polski. Wywodzimy się z duszpasterstwa akademickiego, ale przychodzą do nas osoby w różnym wieku. Niektórzy z nas byli wcześniej w ruchu Światło-Życie, Odnowie Charyzmatycznej czy innych grupach w swoich rodzinnych parafiach. Są też tacy, którzy w tej wspólnocie pierwszy raz spotkali osobiście Jezusa.

Nazwa „WODA ŻYCIA” nawiązuje do symboliki biblijnej oznaczającej Ducha Świętego.

„A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!
A kto słyszy, niech powie: Przyjdź!
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.”
(Ap 22, 17)

Wspólnota nasza jest przede wszystkim miejscem spotkania Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Jest miejscem spotkania Żywego Boga, odnajdywaniem żywej wiary i sensu życia. Przychodzimy do Jezusa jak do studni, aby zaspokajać najgłębsze pragnienie serca – zanurzać się w Duchu Świętym. Odkrywając Boga, odnajdujemy siebie.

Jest to dla nas zaproszenie, aby gromadzić się blisko Jezusa i otwierać się na Wodę Życia, czyli na Ducha Świętego. Przez modlitwę uwielbienia wspólnie wchodzimy w wydarzenie Pięćdziesiątnicy – otrzymujemy dar nowego życia i siłę wewnętrzną, dzięki której człowiek staje się świadkiem Zmartwychwstałego Jezusa. To doświadczenie od początku znajduje się w centrum życia naszej Wspólnoty.

„WODA ŻYCIA” gromadzi studentów i absolwentów różnych uczelni. Jej trzon stanowią te osoby, które chcą rozwijać swoje życie wewnętrzne, żyć ze sobą w bliskiej relacji i angażować się czynnie w dzieła ewangelizacyjne podejmowane we Wspólnocie.

We wspólnocie w nowy sposób uczymy się modlitwy – dialogu miłości z kochającym nas Bogiem; czytamy i rozważamy Słowo Boże, odkrywamy Kościół, który jest wspólnotą przyjaciół Jezusa. Uczymy się tu przyjaźni przez akceptację, życzliwość i otuchę. Możemy tu zaangażować się w coś dla dobra innych i odnaleźć swoje powołanie.

Wspólnotę tworzą małe grupki dzielenia, które nazywamy komórkami. Każda komórka ma swojego patrona i animatora, który animuje, czyli koordynuje spotkania. Jesteśmy wspólnotą ewangelizacyjną, a więc otwartą na wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy wierzą w Jezusa, jak i tych poszukujących, którzy mogą przez przypadek trafić do nas. Podejmujemy działania apostolskie w nurcie nowej ewangelizacji, do której nieustannie wzywał Jan Paweł II, później Benedykt XVI, a wreszcie dziś – papież Franciszek. Czynimy to przede wszystkim przez codzienną ewangelizację opartą na metodzie OIKOS.