Filmowanie spotkań, wykonywanie zdjęć, nagrywanie dźwięku.

Spotkania Wspólnoty mają charakter prywatny. Utrwalanie spotkania za pomocą jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także rozpowszechnianie utrwalonych obrazów lub nagrań ze spotkań Wspólnoty Woda Życia wymaga pisemnej zgody organizatora spotkania – księdza Romana Trzcińskiego. W celu uzyskania zgody prosimy o kontakt mailowy. Jakiekolwiek nagrywanie/fotografowanie spotkań bez zgody organizatora, a także rozpowszechnianie nagrań/fotografii ze spotkań Wspólnoty bez zgody organizatora, jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie dóbr osobistych Wspólnoty i poszczególnych jej członków.

Spotkania Wspólnoty mogą być nagrywane/fotografowane wyłącznie przez organizatora spotkania, na jego zlecenie, lub za jego zgodą. Spotkania wspólnoty mogą być nagrywane/fotografowane na potrzeby Wspólnoty, w tym w celu zamieszczenia na stronie internetowej Wspólnoty, a za zgodą organizatora w innym uzasadnionym celu.

Zgodnie z art. 81 ustawy prawo autorskie rozpowszechnianie wizerunku wymaga przedstawienia zgody osoby na nim przedstawionej.